Компанията за кредитни рейтинги Мудис (Moody's) е била глобена с 3,7 мил. евро от Европейския орган за ценни книжа и пазари, съобщиха от регулатора. Причината е нарушения на Регламента за рейтинговите агенции (CRAR) относно независимостта и избягването на конфликт на интереси на акционерите. Установено било, че всички нарушения са резултат от небрежност от страна на Moody's.

Глоби са наложени на пет субекта на компанията, базирани във Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство.

Най-голяма глоба била наложена за нарушенията, извършени от Moody"s Великобритания - 2 735 000 евро. Според регулатора компанията е издавала нови рейтинги в нарушение на забраната, свързана с прага на собственост от 10 на сто. Такава забрана има, когато акционер, притежаващ 10% или повече от капитала или правата на глас в кредитната агенция също притежава 10% или повече от капитала или права на глас или е член на административния или надзорния съвет на оценения субект.

Липса на оповестяване на конфликт на интереси на акционерите във Великобритания била конастатирана в 206 случая за 65 оценени обекта. 

За сходни нарушения останалите поделения на компанията били глобени, съответно с:

  • Moody's Франция - 280 000 евро; 
  • Moody's Германия - 340 000 евро; 
  • Moody's Италия и Moody's Испания - по 174 000 евро.

Агенция "Мудис

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е регулаторът на пазарите на ценни книжа на Европейския съюз. Неговата мисия е да се подобри защита на инвеститорите и насърчаване на стабилни и организирани финансови пазари.