Нов технологичен завод за стоманобетонови конструкции ще бъде построен до Пазарджик в рамките на следващите 3 месеца. Модерното съоръжение ще покрива основните нужди на бизнеса за сглобяеми предварително напрегнати стоманобетонови конструкции. Този вид конструкции са ключови за нуждите на индустриалното производство. В предприятието ще могат да се произвеждат конструктивни елементи за нови фабрики, предприятия или промишлени халета например.

Технологичното оборудване е закупено изцяло от водещи европейски компании, занимаващи се само и изключително с прикаст елементи. Възприетата технология, компетенциите и опита на ръководния персонал и състоянието на производствените машини и съоръжения определят завода като водещ в технологично отношение на пазара, обясни инж. Константин Златев, изпълнителен директор на ГБС "Пловдив". Новото производство се изгражда от компанията ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ-ПРИФАБ, която е част от структурата на "Главболгарстрой".

По думите на Златев това ще бъде водещ технологичен завод за подобни стоманобетонови конструкции и елементи, който може да доставя продукция на най-конкурентни цени в радиус от 150 км. Това включва регионите от София до Хасково и заради това неслучайно заводът се строи именно край Пазарджик, близо до магистрала "Тракия".

Компанията изгражда модерното съоръжение съвместно с италианските си партньори като строителните дейности на площадката са започнали буквално преди десетина дни. Въпреки това прогнозите на мениджмънта са до октомври месец заводът да бъде завършен и да започне да произвежда конструктивни елементи.

След въвеждане в експлоатация, заводът е в състояние да създава пълната гама от сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции за нуждите на индустриалното строителство. Технологичното оборудване е закупено изцяло от водещи европейски компании, занимаващи се само и единствено с прикаст елементи. Предвидено е производственият капацитет на предприятието е 140 000 кв. м покрита индустриална площ при балансирани мощности на производство. Балансирани мощности в случая е важен термин за ГБС, защото ще рече как хората работят на нормални работни смени, като не са натоварени допълнително. При напрегнат режим на работа в предприятието може да се произвеждат до 200 000 кв. м индустриални площи, но не това е идеята, обясни инж. Златев.

По данни на компанията в момента пазарът на сглобяеми стоманобетонови елементи, за последната година у нас се оценява на 527,400 кв. м покрита застроена площ, от които 405,000 м² в зоната на ефективна доставка - въпросният радиус от 150 км, припомни Златев.

Според него участниците на пазара за индустриални площи дори и в момента работят на границата на максималната си производителност като се има предвид текущото състояние на производствените им мощности. Заради това и от ГБС са убедени, че инвестиция в подобен завод си заслужава да бъде направена. В момента вече дори има поръчки за изпълнение от бъдещия завод като следващата 2023 г. вече е почти запълнена. В зависимост от изискванията на клиента една индустриална конструкция се създава изцяло в предприятието в рамките на 2-3 месеца. Всичко предварително се консултира с клиента и се прави оценка на неговите нужди. Впоследствие се преценява и какво точно да бъде произведено като стоманобетонови конструкции и колко време ще отнеме това. Нещо повече - компанията ще предлага на клиентите си технологични решения "до ключ".

Снимка: Главболгарстрой

Инвестицията

В новия завод са вложени 12 млн. лева като е използван банков кредит и самоучастие на ГБС. Предприятието е разположено на площ от близо 50 дка и включва пълен набор от инженерингови услуги, необходими за изграждането на промишлен обект. На терен тук е обособено място не само за модерни производствени халета, но и за бетонов възел. Ще бъдат създадени транспортни линии, открита складова площ с кранов път, производствени ленти и съоръжения за товарене и разтоварване на стоманобетоновите елементи. За инвестицията ще бъде създадена и допълнителна пътна връзка с републиканската пътна мрежа, отделен трафопост и канализационна система. Всъщност заводът няма да изпуска никакви отпадни води и всичко ще се рециклира на площадката. Предвижда се и изграждане на покривна соларна система, която ще задоволява изцяло нуждите на завода за електроенергия. Тя ще се изгражда по отделен проект. Заради това и в момента текат съгласувателните процедури за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг. На практика това ще бъде не само високотехнологичен, но и екологосъобразен завод, който за ще е уникален за страната ни.

Конструктивната система на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ-ПРИФАБ позволява с един кубически метър произведен сглобяем стоманобетон да бъдат покрити и оградени 7.14 квадратни метра застроена площ. Подобни параметри рядко се постигат от други промишлени предприятия в у нас и на Балканите. В същото време снижените транспортни разходи в резултат на конструктивната схема, позволяват разширяване на зоната на ефективна доставка до 250 км от производствената база. Това открива хоризонти пред дружеството да се оглежда за доставки и към другите пазари в региона - конкретно за Северна Македония и Сърбия.

Снимка: Главболгарстрой

Компанията също така не се притеснява и от растящата инфлация в последните месеци. Причината е, че дружеството вече е закупило необходимите материали за изграждане на предприятието си - това е практиката на ГБС и ние буквално от Ден 2 на началото на строежа вече започнахме да осигуряваме необходимите елементи, обясни инж. Златев.

От дружеството дори имат готовност да разширят производствената си дейност, ако бързо се изчерпи капацитета за производство и има поръчки за години напред. Имаме възможност за въвеждане на технология за изпълнение на многоетажни сглобяеми административни и производствени сгради, изпълнение на обекти "до ключ" както и за допълнително диверсифициране на производствата, извън базите в Самоков и около София например. Очакванията на инвеститора са с пускането в експлоатация на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРИФАБ пазарът на индустриални площи да постигне допълнително разширение и синергия с другите производствени процес на компанията.

Високоплатен персонал и одобрение от местната общност

Понеже строителството изисква и качествена работна ръка, от компанията припомниха, че държат на работниците си и нивата на заплащане. В новия завод се очаква да работят 51-ма души производствен и инженерно-технически персонал. Тук ще бъдат привлечени водещи специалисти в проектирането и производството на предварително напрегнати сглобяеми стоманобетонови елементи.

Регионът на Пазарджик също ще има допълнително подобрение на стандарта на живот заради новото технологично производство. Инвестицията се посреща с добро око и местни хора подкрепят разкриването на новата индустриална площ, намираща се едва на километър от магистралата и на 5 минути с кола от Пазарджик.

Снимка: Главболгарстрой