Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала в понеделник, 8 юли, две производства срещу държавното предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Производствата са образувани по подадени жалби от две фирми по реда на Закона за обществените поръчки и са публикувани на сайта на КЗК.

Едното открито производство е във връзка с жалба на "Аутомотив трейдинг" ЕООД срещу решение на НКЖИ за доставка на 12 броя нови тежкотоварни автомобила, 12 нови хидравлични, стрелови крана и свързаните с тях специални инструменти.

Другото открито производство е заради жалба на "Вартекс" ЕООД срещу решение на държавното предприятие за доставка на трошен камък за жп линии в две обособени позиции.