Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство по Закона за обществените поръчки (ЗОП) по жалба на испанската компания "Патентес Талго" (Patentes Talgo Sl), съобщава на страницата си антимонополният орган.

Жалбата е срещу решение на Министерството на транспорта и съобщенията (МТрС) за доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влака тип "пуш-пул" (push - pull). Влакове могат да се движат с 200 км/час и са с капацитет от минимум 300 седящи места и поддръжка за 15 години.

Обществената поръчка с предмет "Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влака тип "push-pull" за 200 км/ч, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал" е с прогнозна стойност 1 200 483 000 лв. без ДДС и с оглед на това попада в обхвата на Регламент 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 14 декември 2022 година относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар. Той предвижда проверка при обществени поръчки с прогнозна стойност над 250 млн. евро.

На 17 февруари МТрС съобщи, че е заявило на двата участника, че към офертата си за участие в процедурата трябва да представят уведомление за чуждестранна финансова помощ или декларация за отсъствие на чуждестранна финансова помощ (в зависимост от това кое е приложимо). И двата участника в хода на процедурата са подали посочените документи, които министерството е предоставило на Европейската комисия за разглеждане и становище, се казва в съобщението на министерството. Според изискванията на регламента, ЕК извършва проверка на изпратените от МТрС документи.

Покупката на 20 едноетажни пуш-пул влака е предвидено със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По националния план са планирани също така инвестиции за закупуването на седем двуетажни и 35 едноетажни електрически мотрисни влака, 18 електрически маневрени локомотива, както и доставката на бордово оборудване за 108 електрически локомотива и мотрисни влака.