Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Ролпласт 2016 - Илиян Петров" ЕООД за имитация името на фирма, съобщиха от антимонополната институция. 

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на "Ролпласт Груп" АД и "Ролпласт" ЕООД, било установено, че в периода от август 2019 г. до настоящия момент санкционираното дружество работи под фирменото наименование "Ролпласт 2016 - Илиян Петров" ЕООД.

Подателите на жалбата придобиват своята известност с познатото на пазара повече от 20 години фирмено наименование "Ролпласт", отбелязват от КЗК.

"Използването на това наименование във фирмата на ответното дружество е търсена асоциативна връзка с наложеното и утвърдено търговско наименование ("Ролпласт") с цел неправомерно извличане на ползи от имитирането на разпознаваемото търговски име", категорични са от антимонополната комисия. Според регулатора подобно поведение от страна на "Ролпласт 2016 - Илиян Петров" ЕООД заблуждава потребителите относно действителния доставчик на предлаганите от него продукти и услуги.

Заради тази имитация от КЗК наложили имуществена санкция на дружеството в размер на 3% от общия му оборот за финансовата 2019 г., равняващ се на 2100 лева.

От друга страна при направена съпоставка между използваните рекламни табла, лого и брандиране на използваните в търговската дейност автомобили били установени множеството съществени различия в дизайна и оформлението на основните обозначителни елементи.

Снимка: КЗК

Външният вид на търговските обекти на Групата "Ролпласт", находящи се на територията на България, е унифициран, брандиран с отличителното лого, име и цветове на "Ролпласт", пише в Решението на КЗК

Снимка: КЗК

Същото важи и за фирмените автомобили, използвани от Групата "Ролпласт":

Снимка: КЗК