Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съобщи, че е наложила имуществена санкция на "Български пощи" ЕАД в размер на 247 564 лв. извършено нарушение по чл.36, ал. 4 от ЗЗК - нелоялна конкуренция.

Законовият текст забранява продажбите на стоки или предлагането на услуги на вътрешния пазар в значителни количества за продължителен период от време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията на стоките, съответно от разходите за реализацията на услугите, с цел нелоялно привличане на клиенти.

КЗК съобщи, че в хода на проучването, започнато по искане на "Стар Пост" ООД, е установила, че "Български пощи" ЕАД е предоставяло в страната пощенски услуги в изпълнение на сключени договори с възложители по обществени поръчки на цени, по-ниски от разходите за реализация на тези услуги за продължителен период от време и в значителни количества, с цел нелоялно привличане на клиенти.

Във връзка с това КЗК постановява прекратяване на нарушението и незабавно изпълнение. С решението антимонополният орган възлага на "Български пощи" направените в производството разноски.