Последните промени в Закона за енергетиката, приети на последните заседания на предишното Народно събрание, направиха задължително монтирането на водомери за топла вода, топломери и разпределители, които поддържат дистанционно отчитане. Това напомни инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България в изпълнение на социалния ангажимент на организацията към потребителите на услугите "битово гореща вода" и "централно отопление" в страната.

Инж. Георгиев обърна внимание, че изменението в Закона за енергетиката е влязло в сила, което прави монтажа на дистанционни уреди задължителен.

"Промяната в закона бе очаквана и реално транспонира действаща европейска директива, според която всички държави от Европейския съюз трябва да използват уреди за дистанционен отчет до 2027 год." каза инж. Георгиев.

Инж.Георгиев посочи, че пандемията е мотивирала много потребители да преминат на дистанционен отчет, защото не искат да приемат отчетници в домовете си.

"Независимо, че много топлофикации проявиха гъвкавост като въведоха ежемесечни самоотчети по телефона или чрез сайтовете си, много българи съвестно решиха веднага да подменят уредите си с дистанционни." каза инж. Георгиев.

По думите на инж. Георгиев пандемията е двигател за по-бързото монтиране на дистанционни уреди и водомери.

"Според промените в Закона за Енергетиката дистанционните уреди, които клиентите монтират в домовете си, трябва да са доставени или одобрени от фирмата топлинен счетоводител." каза инж. Георгиев.