Кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация на "Olympic Insurance Co. Ltd", дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез "Застрахователна компания Олимпик - клон България", съобщиха от КФН.

Днес, 30.07.2019 г., компетентният съд в гр. Никозия, Република Кипър постанови решение за откриване на производство по ликвидация на "Olympic Insurance Co. Ltd", дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез "Застрахователна компания Олимпик - клон България" КЧТ, ЕИК 200737120. Съдът назначи двама постоянни ликвидатори, като това са досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър, се казва в решението на съда.

Следващият етап е надзорният орган върху застраховането на Република Кипър да информира надзорните органи на всички други държави-членки на Европейския съюз за решението за откриване на производство за ликвидация, включително на конкретните последици, произтичащи от това производство.

Извлечение от решението за откриване на производството за ликвидация ще бъде публикувано в официалния вестник на Република Кипър, както и в официалния вестник на Европейския съюз.

Проблемът с ЗК Олимпик възникна преди около 2 г., когато дружеството обяви, че не е състояние да изплаща обезщетения, а над 200 хил. българи останаха без застраховки "гражданска отговорност". Компанията предлагаше най-евтините такива застраховки у нас.

Комисията за финансов надзор на България своевременно ще публикува информация във връзка с откриването на производството за ликвидация на страницата си: www.fsc.bg., се посочва в прессъобщението. Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).

КФН носи отговорност пред българското общество да следи постоянно развитието на ситуацията и да оповестява публично всяка важна информация, свързана на първо място с интерес на българските потребители/кредитори на дружеството, се изтъква в прессъобщението. КФН се ангажира да комуникира действията, които надзорният орган върху застраховането на Кипър или назначенитe ликвидатори на "Olympic Insurance Co. Ltd" предприемат. Комисията има и ангажимент да изисква от всички институции, които имат отношение към случая, оказване на необходимото съдействие на лицата, които имат застрахователни вземания, произтичащи от договори със "Застрахователна компания Олимпик - клон България".