Инвестицията ще генерира около 250 преки и около 1000 непреки работни места, от които около 800 във фазата на строителтвото и около 150 в производството | Бизнес.dir.bg