Ново разширение за производство на продукти високо напрежение се открива в "Хитачи Енерджи" в Севлиево. С разширението ще се разкрият и нови 180 работни места, предава БТА.

Предприятието отбелязва и 60 години от създаването си.

Новата част на завода е официално пусната в експлоатация през януари 2022 г. Тя е 6200 кв. метра и в нея са заети 350 служители, съобщи на пресконференция Андрея Броняра, управител на "Хитачи Енерджи България" и отговорен директор за производствената база в Севлиево.

Той припомни, че дружеството е учредено ката авангардно предприятие през 1962 и през 1996 г. е придобито от "Хитачи Енерджи".

"Важна година за предприятието беше 2011 г. Тогава беше моментът да се приеме много тежък инвестиционен план за Севлиево. Така предприятието се превърна в стратигическо в нашата система по отношение на високоволтовото оборудване", добави Броняра.

Основната база е в Севлиево, където е регистрирана фирмата. Има над 700 служители. Произвежда се апаратура за високо напрежение, за пренос и преразпределение на електроенергия, както и компоненти за изграждане на сложни връзки между отделните държави на постоянна токова компонента.

По думите на Броняра новата част е уникална, стратегическа част в предприятието за високоволтов бизнес, тя има специално място.

"Ние произвеждаме висококачествени компоненти, които се използват вътре в рамките на нашата структура. Компонентите, които произвеждаме тук, са начало от нашата верига на доставка. Това означава, че ако нещо се влоши тук, това се отразява на всички останали части от веригата на доставка. Това означава, че хората, които работят тук, трябва да са много добре квалифицирани", каза още Броняра.

Той добави, че предприятието си сътрудничи с Техническия университет в София и Габрово, Великотърновския, Университета за транспорт и още няколко висши учебни заведения.

"Не ни трябват само инженери, но и специалисти от други сфери. Ние се опитваме да изнесем нашата философия в рамките на цяла България, за да се опитаме да привлечем специалисти да работят тук. Нашият екип се среща с хора в България, организират се дни на работодателите, които да привлекат кадри. Ние като ръководство имаме визия да направим Севлиево търсено място за живот", каза още Броняра.

Тим Курт, президент на Българо-германската търговска камара, заяви, че тази голяма инвестиция в България ще създаде над 180 работни места, което е много добре в настоящия момент.

"Хитачи Енерджи България" е член на Българо-германската индустриално-търговска камара и е лидер в сферата на енергетиката, както и основен инвеститор в България. През първото полугодие на годината преките чуждестранни инвестиции в България са 289 200 000 евро, което е спад с 52,3 процента за периода януари-юни 2021 г., когато са били 317 100 000 евро", посочи Курт.

Според него бизнес климатът в България е добър през юни и юли 2022 г., общата оценка на икономическата среда от предприемачите се повишава с 1,4 процента според изследване на Националния статистически институт.

Според проучванията бизнес климатът през август се влошава с 3,4 процента в сравнение с предходния месец. Несигурната икономическа среда е основен фактор за влошаване на очакванията по отношение на развитието на бизнеса, защото недостигът на работната сила, инфлацията и конкуренцията са сред основните фактори, които водят мениджърите до по-песимистични нагласи за бъдещото развитие.

Той добави, че камарата прави проучване след своите членове за бизнес средата в страната. То показва предимствата в България като място за инвестиции и бизнес.

Сто процента от респондентите, запитани дали отново биха инвестирали в България, отговарят положително. "Независимо от предизвикателствата и пречките аз съм оптимист за бъдещето и се надявам, че ще се справим с тази ситуация", каза още Тим Курт.