"Главболгарстрой Холдинг" АД застава начело на революционен за Югоизточна Европа международен проект на стойност 26 милиона лева в сферата на производството на рециклирани строителни материали.

MOBICCON-PRO, развиван от консорциум от общо 10 организации от Франция, Белгия, Дания, България и Сърбия, има за цел да разработи и пусне в експлоатация мобилно съоръжение, което да рециклира строителни отпадъци и впоследствие да ги превръща във висок клас вторични строителни продукти и материали.

Снимка: "Главболгарстрой"

Изцяло в духа на кръговата икономика, проектът стартира с идеята да наложи иновативна концепция в сферата, при която отпадъците се третират като ресурс и се връщат обратно в строителния процес или на пазара.

Компактността на съоръжението ще позволи то да бъде разположено в различни общини, на територията на други (съседни на България) държави, включително при необходимост и на големи текущи строителни обекти. Инсталацията ще се състои от различно оборудване, прототипи и инсталации за извършване на раздробяване, пресяване, разделяне, пречистване и отмиване, с цел да съдейства за производството на висок клас вторични продукти и материали.

Първоначално пилотното съоръжение ще бъде установено в София, където ще бъде създаден и териториален клъстерен център за региона на Югоизточна Европа. Той ще обединява опита, експертизата и усилията на представители на академичните среди, публичните власти, индустрията, иноваторската общност, малките и средни предприятия, неправителствения и граждански сектори, както и ще ще повиши информираността на гражданите и институциите относно необходимостта от намаляването на строителните отпадъци и начинът, по който това е възможно по екосъобразен път.

Снимка: "Главболгарстрой"

Центърът в София ще действа като "обслужване на едно гише" и ще предложи виртуална и физическа платформа за обмен на знания, идеи и работа в мрежа по ключови въпроси, свързани с обработката на строителни отпадъци, повторната употреба на рециклирани продукти и материали, законодателната среда и общественото участие.

Две години по-късно проектът предвижда инсталацията да бъде преместена за тестване на местно равнище на територията на една от общините, подкрепящи проекта - Монтана, Самоков, Сливница или Костинброд. 

На финалния етап на MOBICCON-PRO пък съоръжението ще бъде разположено и в сръбската община Пирот.

Снимка: "Главболгарстрой"

Проектът е одобрен за финансиране по програма "Хоризонт Европа", представляваща най-голямата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. Общата му стойност възлиза на 26 милиона лева.

Партньори в начинанието освен "Главболгарстрой", която е координатор на MOBICCON-PRO, са още Датският технологичен институт, Европейската федерация на строителната индустрия (ФИЕК), университетът CY Cergy в Париж, IDEA Consult от Белгия, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, община Пирот, Българският институт за икономическа политика, както и общините Монтана, Самоков, Сливница и Костинброд.

Снимка: "Главболгарстрой"

 

*Материалът е изготвен със съдействието на "Главболгарстрой"