Кой строи магистрала "Струма" без да е проведен търг и да има обявен победител. Тази тема, подхваната от една от големите телевизии в България се превърна в поредния скандал в бранша. Вече имаме и официалните позиции на две от страните в тази ситуация - от Агенция "Пътна инфраструктура" заявиха ,че не са възлагали на фирма да извършва каквито и да е дейности по новия участък на автомагистрала "Струма".

Получихме и позицията на "Главболгарстрой", фирмата, спомената в телевизионния репортаж като възможно ангажирана с тези несанкционирани от никого дейности. Надяваме се ,че това ще изясни случая или ще отправи търсещите сензации и скандали в друга посока.

Ето и позицията на "Главболгарстрой", публикуваме я без редакционна намеса:

Във връзка с репортаж, излъчен в сутрешния блок на БТВ на 11.02.2019г., свързващ името на Главболгарстрой с извършването на дейности по строителството на автомагистрала "Струма" в новия участък източно от Кресненското дефиле, заявяваме следното: Главболгарстрой не е извършвал през 2018г. каквито и да е строителни или подготвителни работи, в това число не сме извършвали дейности по изграждане на временни пътища или сондажи, във въпросния участък. Важно е да се подчертае, че Главболгарстрой не разполага със сондажна техника и не е възлагало извършване на подготвителни или сондажни дейности на други лица в обхвата на бъдещото магистрално трасе във въпросния участък.

За по-голяма яснота, бихме искали да обърнем внимание, че, съгласно Заданието за изработване на технически проект за обект: АМ "Струма" Лот 3.2.1. и Лот 3.2.2. (съставляващо Приложение № 3 към Документацията за възлагане на обществена поръчка за избор на Изпълнител, която е публично достъпна на интернет сайта на възложителя АПИ), избраният изпълнител на обществената поръчка следва да изработи технически проект въз основа на класирания на първо място (с Решение № 36/15.05.2017г. на АПИ) разширен идеен проект с парцеларен план за АМ "Струма" Лот 3.2, участък Крупник - Кресна, съобразявайки предвижданията на ПУП - ПП (Подробен устройствен план - Парцеларен план), изработен въз основа на възлагателно писмо на АПИ изх. № ВЗП-2/18.04.2018г. В тази връзка, за пълното изясняване на обстоятелствата и времето, когато са извършвани предпроектни проучвания по трасето, следва да се търси автора на разширения идеен проект - "Пътпроект - 2000" ООД.

В заключение, отново заявяваме, че Главболгарстрой не е изпълнявал каквито и да е строителни или подготвителни дейности, касаещи бъдещото проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.2.