Всяка година 120 000 души в Европа биват диагностицирани с рак, в резултат от излагането на опасни вещества на работното място. Почти 80 000 са смъртните случаи в последствие. Затова България се включва в кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, алармират от ГИТ.

Главната инспекция по труда започва проверки и информиране на работниците в секторите растениевъдство, оформяне и поддържане на озеленени площи, производство на мебели, ветеринарномедициска дейност и други. Това съобщи Дина Христова - експерт от Главната инспекция:

"Нашите колеги ще проверят дали е направена оценка на риска, дали са предприети мерки за минимизирането му. Ние ще помолим работниците да попълват едни анкети, които са абсолютно анонимни, но ще ни дадат представа доколко работниците са запознати с така наречените пиктограми - картинките, с които по етикетите се обозначават различните опасности".