Ще се проверяват секторите растениевъдство, оформяне и поддържане на озеленени площи, производство на мебели, ветеринарномедициска дейност и др. | Бизнес.dir.bg