Немската компания за енергийна инфраструктура Friedrich Vorwerk планира първично публично предлагане (IPO) на фондовата борса във Франкфурт през първото тримесечие. Идеята на компанията е с набраните средства да се ускори растежа на пазара на водород, обяви най-големият акционер на дружеството в началото на тази седмица. Компанията, която е дъщерно дружество на индустриалния гигант MBB, има за цел да събере около 90 милиона евро от издадени нови акции, както и на акции от съществуващи собственици, съобщи специализираното издание Pipe & Gas Journal.

След листването, Friedrich Vorwerk може да бъде оценена на 800 милиона до 1 милиард евро, твърдят три източника, запознати с IPO-то. Vorwerk, в която MBB има 66% дял, е специализирана в изграждането на газопроводи, кабели и газови централи на пазарите на газ, електричество и водород.

Компанията отчете печалба, преди отчисления, лихви и данъци, от 58.6 милиона евро през 2020 г. при продажби в размер на 291.2 милиона евро. От компанията засега отказват коментар за оценката на IPO-то.

3е-news.net

Според MBB, очакванията са предприятията за водород и електроенергия да се възползват от "значителни инвестиции в светлината на прехода към чиста енергия".

Германия започна мащабни усилия за разработване на "зелен" водород, който се произвежда от вода чрез електролиза, използвайки възобновяема енергия, генерирана от вятър, слънце и биомаса, припомня изданието. Технологията, която се подкрепя и от Европейския съюз, има за цел да разработи алтернативни горива за промишлеността, енергетиката, транспорта и други сектори като част от стратегията за декарбонизация на страната за постигане на климатичните цели.

Акциите на сходни по размер компании като Neles, Alfa Laval и Weir вече се търгуват на борсата с 14-15 пъти над основната си печалба. Ако Vorwerk осигури подобен коефициент след IPO-то, компанията ще бъде оценена на 850 милиона евро.