"Твърдението за наличие на руски капитали в собствеността на компанията категорично не отговаря на истината и неговото тиражиране представлява фалшива новина, която засяга доброто име и репутация на компанията". Това заявяват от Gemcorp Group в отворено писмо до медиите. Повод за него е "разпространяването на неверни твърдения и публикации относно дейността и собствеността на Gemcorp Group".

"Подчертаваме още веднъж публично известния и анонсиран факт, че през октомври 2020 година Gemcorp Holdings Limited (GHL) премина през процедура по изкупуване на дяловото участие на своя руски инвеститор и през декември 2020 г. изкупуването на инвестицията на фонда приключи. От тогава няма нито руски инвеститори, нито руски капитали в нито една компания от Gemcorp Group. Ние с гордост можем да заявим, че в резултат от изкупуването на управлението, към настоящия момент Gemcorp Holdings Limited (GHL) е 100% собственост на своите служители и е базирана в Лондон, Великобритания", заявяват от Gemcorp Group.

От компанията определят като неверни тиражираните от "физически лица или медии на твърдения, които свързват към настоящия момент която и да е компания от Gemcorp Group с руски политици, бизнес фигури, инвеститори или капитали".

"Ние нямаме такива инвеститори или сделки", подчертават от компанията, като изразяват готовност да предприемат "съответните правни действия", за да осигурят "коригиране на неверните твърдения".

"Категорично заявяваме, че GHL няма да участва по никакъв начин в проекти, свързани или финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост на България, няма да работи с български бюджетни средства или еврофондове. Също така нямаме никакво отношение към анонсирани от правителството намерения за изграждане на завод за батерии в страната", добавят от Gemcorp Group.

В края на откритото писмо компанията посочва, че възнамерява да подпомага "с частни капитали и инвестиции проекти, които осъществяват енергийния преход и енергийната независимост на страната и които съдействат за изграждането на зелени и климатично неутрални енергийни мощности, в съответствие с европейските политики за Зелен преход и трансформация".