Gemcorp Holdings Limited (GHL) сключи тристранен Меморандум за сътрудничество с Министерството на енергетиката на България на 23 март 2022 г. Целта на този меморандум е да даде възможност за разработването на план от частния сектор за декарбонизация на производството на енергия, увеличаване на базовото натоварване на електрическата мрежа и намаляване на зависимостта от вноса на енергия.

Съгласно Меморандума за сътрудничество, планът ще направи преглед на решенията за разработване на проекти, финансовото структуриране и финансиране, като се приложи поетапен подход. Намерението е да се привлекат европейски и американски доставчици на финансиране и технически решения в българския енергиен сектор.

"Когато основахме GHL, ние си поставихме за цел да обслужваме нуждите от капитал за растеж на корпорациите и суверените на развиващите се пазари. Надяваме се, че този проект ще илюстрира как можем да активираме капиталовите пазари, за да помогнем на енергийния сектор да премине през период на дълбока промяна", заяви Атанас Бостанджиев, основател на GHL.

Базираната в САЩ IP3 Corporation ("IP3") е другата страна, подписала Меморандума за сътрудничество.

За GHL

GHL е 100% собственост на своите служители и е със седалище в Лондон, Великобритания. GHL е диверсифицирана частна инвестиционна компания с дългогодишен опит в инвестирането в развиващите се пазари (Emerging Markets - EM). Чрез своите дъщерни компании, GHL е допринесла за инвестирането на над 6 милиарда долара в страните от EM и има богат опит в енергийния сектор.

www.gemcorp.net

За IP3 Corporation

Базирана в САЩ консултантска компания в сферата на енергетиката.

www.ip3international.com