Фонд ФЛАГ отбеляза 15 години от създаването си с одобрени заеми за близо 2 милиарда лева за реализацията на над 1300 проекта на стойност над 7 милиарда лева. За времето от създаването си до днес дружеството отчете, че няма нито един лош кредит или загубен лев, като едновременно с това работи устойчиво - с високи нива на ефективност, и изгражда стабилни партньорства.

Снимка: Фонд ФЛАГ

Пред партньори и колеги на 30 юни бяха представени резултатите, които в годините утвърждават дружеството като лоялен, търсен и предпочитан механизъм за подпомагане успешната реализация на инфраструктурни проекти на местните власти.

"Специално искам да откроя факта, че 240 от 265 общини в България са партньори на Фонда. И не защото ФЛАГ предоставя безвъзмездни средства, не защото цените на кредитите са по-ниски от пазарните. Причината е в сигурността, подкрепата, отношението", заяви изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова.

Снимка: Фонд ФЛАГ

Мисията на фонда, утвърдена още при създаването му, е да подкрепя българските общини и публични предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности.

За покриване на нуждите за следващия Програмен период 2021-2027, както и за реализацията на проекти, които предстоят във връзка с Европейския зелен пакт, Фонда за справедлив преход, както и Националния план за възстановяване и устойчивост, Фондът ще бъде подкрепен с допълнителен капитал от страна на държавата, стана ясно още на събитието от думите на Деляна Иванова - съветник на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова открои ключовата роля на дружеството за реализирането на дейността на ЕИБ в България в подкрепа на местните власти. Финансовата институцията е един от основните стратегически партньори на Фонд ФЛАГ от създаването му до днес.

Снимка: Фонд ФЛАГ

По повод годишнината с решение на Съвета на директорите на дружеството са учредени награди, с които да отличи свои активни кредитополучатели, както и ключови партньори през годините. Уникални творби на студенти от катедра "Метал" към Националната художествена академия получиха отличените общини - Златоград, Берковица, Казанлък, Видин и Бургас, които обслужват коректно отпуснатите кредити за реализиране на разнообразни, иновативни и интегрирани инвестиционни проекти. Като партньори с принос за създаването и развитието на Фонда бяха отличени УниКредит Булбанк ЕАД и Националното сдружение на общините в Република България.

Снимка: Фонд ФЛАГ


Повече информация за Фонд ФЛАГ

Основната дейност на Фонд ФЛАГ е насочена към подкрепа на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие. Дружеството е партньор в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

Финансовата институция предоставя кредити на крайни получатели, които подготвят или изпълняват проекти, финансирани със средства на Европейския съюз или други донорски програми. Такива са мостови кредити, осигуряващи оборотни средства за разплащане на допустими разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС. Фонд ФЛАГ отпуска и кредити, осигуряващи собствения принос по проектите за необходимото съфинансиране от страна на бенефициента, допълнителни разходи, които са невъзстановими, но са необходими за успешната реализация на проекта, недопустимо ДДС, финансиране и рефинансиране на финансови корекции и др.


Материалът е предоставен от Фонд Флаг.