През януари-септември тази година "Еврохолд" реализира приходи от над 1,78 млрд. лв., което e 49 на сто ръст на годишна база, съобщават от дружеството.

Енергийните дружества формират на този етап 18,4 на сто от общите приходи на групата за периода. Печалбата от основна дейност на "Еврохолд" се повишава с малко над 123 на сто за година до 157,1 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA) достига приблизително 68 млн. лв., което е почти четири пъти повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 г. Крайният нетен финансов резултат за деветмесечието на тази година е положителен и е в размер на 4,35 млн. лв.

Активите на "Еврохолд" се удвояват в сравнение с декември 2020 г. и вече надхвърлят 3,2 млрд. лв. Собственият капитал на дружеството нараства четири пъти до близо 550 млн. лв.

Всички бизнес сегменти на Еврохолд продължават да отчитат увеличение на приходите си и да възстановяват резултатите си отпреди пандемията. Постъпленията от застрахователна дейност на групата се увеличават с 22,1 на сто за година до приблизително 1,3 млрд. лв. Приходите от застрахователни премии на дъщерната "Евроинс Иншурънс Груп" (EИГ) се повишават с 26 на сто за година до 830 млн. лв.

Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, групирани съответно в "Авто Юнион" АД, "Евролийз Груп" ЕАД и "Евро-Финанс" АД, регистрират ръст на приходите и оперативните си печалби. Резултатите на автомобилния подхолдинг към септември все още не отразяват реализираните сделки по продажбата на негови дъщерни дружества по-рано тази година, което е в съответствие със стратегията на "Еврохолд" за фокусиране върху застрахователния и енергийния бизнес, пише в съобщението.

В края на юли притежаваната от "Еврохолд" - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), придоби седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро. В резултат на транзакцията холдингът стана мажоритарен собственик на най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електрическа енергия в България. EEEC придоби също компания за IT услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на всички подразделения на ЧЕЗ Груп в България, допълват от компанията.