Добро и несъмнено търговски рентабилно находище на природен газ са установили досегашните сондажи в района "Глафкос" в кипърската изключителна икономическа зона (ИИЗ), съобщава кипърското издание "Филелефтерос".

Според публикацията резултатите дават основание да се мисли, че това е най-доброто находище, откривано досега в кипърската икономическа зона. Освен очакваните икономически ползи, вестникът подчертава, че откритието осигурява присъствието и интереса на консорциума между "Ексън Мобил" и "Катар Петролеум" към кипърското находище през следващите две десетилетия за експлоатация му и за по-нататъшни проучвания.

Изданието пише още, че "Глафкос" създава основата, на която, заедно в вероятните бъдещи открития, ще бъдат покрити минималните изисквания за разполагаеми количества природен газ за изграждането на терминал за втечняване на газ в Кипър.

Вестникът коментира, че откритието в "Глафкос" отваря нова страница в търсенето на залежи в региона. Става дума за геологическа формация, подобна на египетското находище "Зор", но и с някои разлики. В сравнение със "Зор" кипърското находище е на по-малка дълбочина под дъното на морето. Това се очаква да увеличи интереса към проучвания в райони с подобни геологически характеристики.

Според сведенията на "Филелефтерос" очаква се кипърското министерство на енергетиката и компаниите "Ексън Мобил" и "Катар Петролеум" да направят съобщения в средата на следващата седмица. Завършването на оценката на резултатите от сондажа, както и събирането на данни за определяне на следващите дейности на сондата "Стена Айсмакс" (Stena Icemax) се очакват към края на месеца.