Европейската комисия представи днес допълнителни мерки в помощ пострадалите от сушата фермери в няколко страни членки с цел да се увеличи наличността от фуражи, предаде Франс прес.

Различни изключения от правилата предвиждат фермерите да бъдат освободени от някои обичайни регламенти, без да губят плащанията, свързани с опазване на околната среда.

Ще бъдат смекчени например правилата за междинните култури - обикновено задължителни след лятната жътва, за да се защитят земите. В някои случаи ще бъде възможно да се преминава направо към зимни култури, ако са предназначени за пасища и фуражи.

Ще бъде възможно също така да се сее само един вид междинна култура, а не смески, каквото е обичайното изискване.

На някои страни ще бъде позволено да бъдат освободени от оставяне на земите под угар, за да се хранят животните.

Много фермери заради сушата и липса на паша използваха през лятото фуражите, предназначени за зимата. Така цените на храните за животни скочиха, а много глави добитък бяха изпратени в кланиците по-рано от обичайното.

ЕК обяви още в началото на август първи етап от мерки в подкрепа на сектора, позволявайки авансови плащания (преки помощи и помощи за развитие на селските райони). Шестнайсет страни членки вече са подали молби.