До края на тази година ще започнем доставката на първия газ от Азербайджан за Европа и така да постигнем главната цел заявена с началото на реализацията на проекта Трансадриатическият газопровод (Trans Adriatic Pipeline, TAP)", обяви управляващият директор на ТАР Лука Шийпати. В разпространено до медиите съобщение от проектната компания заявиха, че ТАР е готов за търговски доставки на азербайджански газ за Европа.

"Като оператор на новата газотранспортна система, TAP е проектиран и построен по най-добрите индустриални практики и стандарти, като създава възможност за диверсификация по два начина: като нов и устойчив енергиен маршрут и като надежден източник на газ за милиони европейски потребители през следващите десетилетия", заяви управляващият директор на TAР.

"Почти четири години и половина след началото на строителството на газопровода в Солун (Гърция), дейностите стигнаха до етап на търговски операции по доставки на газ по газотранспортната система TAP", уточняват от консорциума.

"Компанията ВР като акционер в ТАР се радва изключително много за завършването на този важен проект. Това говори, че проектът от етап 2 от разработката на находището Шах-Дениз и "Южен газов коридор" се осъществяват в пълен обем. Тези проекти първо променят енергийната карта на Каспийския регион, свързвайки неговите газови запаси с Европа. Сега, след завършването на последната част от Южен газов коридор тази огромна експортна система е напълно интегрирана и готова за доставки на газ от Азербайджан за Европа", допълни Лука Шийпати.

3e-news.net

Консорциумът ТАР на 13 октомври тази година съобщи за завършването на строителството на газопровода. Общата дължина на ТАР е 878 километра, от които 550 километра минават през северната част на Гърция, 215 километра през територията на Албания, 105 километра през Адриатическо море и 8 километра през Италия. ТАР е последният компонент от проекта Южен газов коридор.