По Националния иновационен фонд /НИФ/ са инвестирани над 48 млн. лв. в повече от 450 технологични проекта за последните години. Това е съобщил заместник-министърът на икономиката Александър Манолев при представянето на правилата за кандидатстване за Деветата сесия на фонда, която ще започне през следващия месец, съобщиха от министерството.

По думите му Деветата конкурсна сесия ще е по нова, детайлизирана методология, която е била предварително обсъдена с бизнеса и с научните среди.

По новата процедура бизнесът и науката ще могат да се възползват от близо 5 млн. лв. финансиране, като максималната безвъзмездна помощ за един проект ще бъде до 500 000 лв., е уточнил икономическият заместник-министър. Той е акцентирал, че основната цел е процедурата да обхване максимално широк кръг от заинтересовани и е представил някои от основните изменения в правилата за кандидатстване.

В приетите правила за управление на средствата по НИФ се оптимизират сроковете и начинът на последваща оценка. Предвижда се и намаляване на разходите за дълготрайни материални активи по проектите от 60 на 50 на сто. Целта е насърчаване на интелектуалния труд, а не на инвестициите в готово оборудване. В същата логика са направени и промени, които предвиждат до 10 на сто от средствата да се ползват за външни услуги /досега този процент е бил 25/.

За да се повиши качеството на проектите, които се финансират, се увеличава нужният брой точки за класирането им - от 60 на 70. Разписват се и подробни правила за действия при хипотеза двама кандидати да са получили равни оценки. Ще се създаде и списък с резервни проекти, които са получили между 60 и 70 точки, като те ще бъдат финансирани, ако остане наличен финансов ресурс или някой от спечелилите кандидати се откаже.

Мотивирани сме да проведем по най-добрия начин конкурсната сесия и да не повтаряме допуснати грешки през миналите години, е посочила изпълнителният директор на Агенцията за малките и средните предприятия Габриела Козарева. Тя е призовала бизнеса и представителите на научните среди отсега да изпращат предложения, които да бъдат взети предвид при следващата процедура, която ще се състои догодина.

От днес започва информационната кампания за Деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, която ще обхване редица градове в България. Проектните предложения ще бъдат набирани от 25 юни до 25 юли.