"Булгартрансгаз" ЕАД отвори подадените три ценови предложения на участниците в проекта за разширение на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница. Двама от участниците ще продължат надпреварата, третата не е допусната напред.

В откритата процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование: "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част" и референтен номер: 180-100 на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Прогнозната стойност на обществената поръчка в 2 286 млрд. лв. без ДСС.

Първата компания е "ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България ГРРБ". При максимално допустим срок за изпълнение от 250 дни цената, която консорциумът предлага, е в размер 2 414 712 667, 85 евро, което е над прогнозната стойност. При максимално допустим срок 615 дни стойността е 1 600 867 584, 88 евро.

Втората оферта е на арабско-италианския консорциум "Аркад". Фирмата предлага при максимално допустим срок от 250 дни цена в размер на 1 288 739 305, 11 евро. Предлагана обща цена при 615 календарни дни е в размер 1 102 203 220, 11 евро.

 Компанията, която не е допусната да продължи в участието си в процедурата, е обединението от Industries Fovallalkozo Zrt и Industries-KVV Kivitelezo

Dir.bg вече представи подробно кои са тримата участници в обществената поръчка.

Водещи в "ДЗЗД Консорциум" са италианската компания "Бонати" и германската "Макс Щрайхер".

В арабско-италианския консорциум "Аркад" участват две компании: "Аркад Ей Би Би" С.п.А и "Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни" (ARKAD и Arkad Engineering & Construction), но всъщност става дума за най-голямата саудитска компания - "Аркад", коята изгражда националната тръбопроводна мрежа за петролния гигант "Сауди Арамко". Втората компания от консорциума регистрира в Милано съвместно предприятие с ABB (латински букви) Ltd.

Разликата между двата консорциума е чувствителна - с повече от милиард евро. Според експерти - на пръв поглед - това е нереално голяма разлика. Но за окончателен отговор е твърде рано, предупреждават те - всичко е в тръжната документация и критериите.

"Аркад" предлагат и възможност за разсрочено плащане с лихва от 4,1% за десет години.

Една от компаниите, участвала в обществената поръчка за разширение на газопреносната инфраструктура, предлага цена в рамките на прогнозната стойност, каза пред журналисти след отварянето на офертите изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, цитиран от "Фокус".

От тримата участници в обществената поръчка двама отговарят на условията и критериите за подбор, както и техните технически предложения отговарят на изискванията. Затова и комисията пристъпи към отваряне на техните ценови предложения, обясни той.

Доколкото имам информация по един от вариантите има предложена цена, която е в рамките на прогнозната стойност, отбеляза Владимир Малинов. По думите му комисията ще продължи работа по всички критерии заложени в процедурата, за да се подготви окончателното класиране и коя оферта да бъде на първо място.

И при двата варианта за срокове, които сме заложили в обществената поръчка, се предвижда природен газ да бъде подаден от България към Сърбия към края на тази година, именно от 1 януари 2020 г., заяви Малинов.

Предложените срокове са при единия вариант цялото трасе да бъде изградено за 250 календарни дни, а при другия в рамките на 615 дни. Предложените от участниците срокове отговарят на нашето изискване, изтъкна Малинов и добави, че ако компаниите са били предложили други срокове, техните оферти е нямало да бъдат отворени.

При единия вариант за изпълнение на проекта - в рамките на 615 дни, сме поставили условие за 250 дни да бъде изградена инфраструктура от около 308 км - от съществуващата наша компресорна станция на Полски Сеновец до българо-сръбската граница. В този първи етап ще използваме съществуваща инфраструктура, обясни Владимир Малинов. Той уточни, че компаниите, които са заявили участие в обществената поръчка, нямат подизпълнители.

Към момента кандидатите да пренасят газ по тръбата са българската държавна компания "Булгаргаз", руската "Газпром" и швейцарската "Мет".