Четирите най-големи енергийни компании в Гърция, инвестиращи предимно във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), Egnatia, Terna Energy, Kamaridis и Karatzi обявиха, че ускоряват проектите са за вятърни и слънчеви енергийни блокове с общ капацитет от 2,81 GW. Те са получили статут на стратегически инвестиции от Междуведомствения комитет за стратегически инвестиции.

Общата инвестиция на четирите компании е 2.02 млрд. евро и сумарен капацитет от 2.81 GW на проектите им.

Egnatia Group е заделила 888 милиона евро за фотоволтаични централи в 12-те регионални блока на балканската държава. Слънчевите централи в Северна и Централна Гърция трябва да достигнат общо 1,5 GW капацитет.

Karatzis, която управлява хотели и е производител на опаковъчни материали, ще инвестира 422 милиона евро за своя проект от 37 фотоволтаични централи за общо 830 MW в районите на Лариса и Магнезия в централна Гърция и Килкис на север.

Terna Energy разработва 18 вятърни електроцентрали с обща 360 MW в района на Каристос на остров Евия за общо 585 милиона евро.

Kamaridis GlobalWire възнамерява да инсталира пет вятърни централи с обща мощност 120,3 MW в Ксанти и Родопите в североизточната част на Гърция за 121 милиона евро.

3е-news.net