Първата фаза на пазарния тест за резервиране на капацитет на плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ (LNG) край Александруполис, който се разработва от гръцката компания Газтрейд, завърши с успех на 31 декември 2018 година, съобщи компанията. 

Двадесет дружества са изразили интерес към резервиране на общо 12,2 милиарда кубически метра годишно от капацитета на плаващия терминал, както и към доставките до гръцката национална газопреносна система. Тези количества газ ще бъдат насочени към пазарите на по-широкия регион на Югоизточна Европа. Изразеният интерес надхвърля техническия капацитет на проекта, който е предвиден в рамките на 5,5 млрд. куб. м годишно.

Проектът е от стратегическо значение и за България. Ако плановете на кабинета "Борисов" се реализират, терминалът може да ни осигури доставки на природен газ от различни източници, включително и от САЩ.

Компаниите, заявили интерес в пазарния тест, са не само от региона на Югоизточна Европа, сред тях са и част от големите международни търговци на газ.

"Изключително успешният резултат от първата фаза на пазарния тест и големият интерес от страна на важни регионални и международни газови играчи към проекта за терминал за втечнен природен газ край Александруполис е ключова стъпка към изпълнението на проекта и най-вече към подобряване на енергийните позиции и диверсификацията на енергийните доставки на Гърция, България и целия регион на Югоизточна Европа", заяви изпълнителният директор на Газтрейд Константинос Спиропулос.

Първата фаза на пазарния тест беше започната на 30 октомври 2018 г. и бе проведена в съответствие с насоките за управление и разпределение на капацитета на терминала за втечнен природен газ, одобрени от гръцкия Регулаторен орган за енергетика (РАЕ) и в синхрон с разпоредбите на ЕС.

Проект за терминал за втечнен газ край Александуполис част от европейската енергийна карта

Kарта: entsog.eu/gastrade.gr

Проектът ще продължи към следващата обвързваща фаза на пазарния тест, щом съответните нови насоки и известия до компаниите, участвали в първата фаза, бъдат одобрени от РАЕ.

Какво печели България

Българската страна разглежда възможността да участва като акционер в реализацията на проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ до Александруполис. По този начин ще осигурим доставки на природен газ за България от различни източници, включително и от САЩ. Това каза неотдавна енергийният министър Теменужка Петкова по време на среща с американския посланик Ерик Рубин. Тя добави, че до края на (изтеклата вече) 2018 г. се очаква страната ни да финализира участието си в проекта за LNG терминал до Александруполис.

Във връзка с интерконектора с Гърция, (през който ще се доставя конвертирания втечнен газ и не само той) Петкова поясни, че всички тръжни процедури са в ход и през втората половина на 2020 г. газовата връзка ще бъде въведена в търговска експлоатация.

На снимката: Независимата системата за природен газ край Александропулис (Independent Natural Gas System (INGS), част от която е терминалът за втечнен газ