"Булгартрансгаз" обяви обществена поръчка във връзка с инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор. Това газопреносния оператор прави във връзка с решение на Народното събрание от 14 март 2024 година, обнародвано на 19 март 2024 година в Държавен вестник.

Стартирането на обществената поръчка при спазване на приложимото българско и европейско законодателство е във връзка с реализацията на проектите за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точките за междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България и Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния, се казва в съобщението на "Булгартрансгаз".

Разширението на газопреносната инфраструктура на дружеството ще позволи да се постигнат целите на Вертикалния коридор за диверсификация и подобряване сигурността на доставките чрез пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север.

Обществената поръчка (по реда на ЗОП) е за "Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам".

Поръчката е в три обособени позиции - обект "Лупинг от Кулата до Кресна", обект "Преносен газопровод от Пиперево до Перник" и обект "Лупинг от Рупча до Ветрино".

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 586 669 410,00 лева без ДДС.

Изображение: Булгартрансгаз