Представители на "Ай Си Джи Би" (ICGB) - България, "Булгартрансгаз" ЕАД (България), DESFA S.A. (Гърция), "Газтрейд" (Gastrade S.A. Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румъния) положиха подписи за подновяване на Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор. Срещата се състоя в Атина, Гърция, съобщиха от независимия преносен оператор ICGB.

Вертикалният газов коридор ще свързва междусистемно мрежите на България, Гърция, Румъния и Унгария и ще позволи пренос на природен газ. 

Газопроводът IGB свързва преносните мрежи на Гърция и България, като осигурява директна връзка към Трансадриатическия газопровод (TAP) и по този начин прави България част и от Южния газов коридор.

В момента интерконекторът има максимален общ капацитет от 3 млрд. куб. м годишно. В координация с DESFA капацитетът може да се увеличи до 5 млрд. куб. м годишно в синхрон с въвеждането в експлоатация на LNG терминала при гръцкия град Александруполис през 2024 г.

Количествата природен газ, транспортирани по интерконектора от началото на октомври, осигуряват близо 1/3 от вътрешното потребление на България в зимния сезон. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, както и към Молдова и Украйна.

От ICGB съобщиха, че от четвъртък, 1 декември, е започнал пренос на газ към Молдова стартира. Със старта на този пренос, IGB достига над 80 процента запълване на общия си капацитет от 3 млрд. куб. м годишно, се посочва още в съобщението.

Свободният капацитет по IGB се предлага от независимия преносен оператор ICGB на две водещи европейски платформи - PRISMA и RBP.