Осигурено е банково финансиране за изграждането на "Балкански поток" под формата на обезпечен кредит в размер на 200 млн. евро. Това информираха от "Булгартрансгаз" ЕАД, които съобщават, че са приключили успешно процедура за кредитиране.

От там уточняват, че средства ще бъдат използвани за покриване на инвестиционни разходи на дружеството във връзка с реализацията на проекта "Балкански поток" на територията на страната. В частност, обезпеченият кредит ще бъде използван за авансови плащания към компаниите, ангажирани с реализацията на проекта - обединение "Консорциум Аркад", както и ДЗЗД "Ферощал Балкангаз".

В съобщението се посочва, че успешно проведената процедура е осигурила кредити на "Булгартрансгаз" ЕАД от страна на банковите институции в общ размер на 200 милиона евро, обезпечени чрез депозити в щатски долари за срок от шест месеца, с опция за удължаване за още шест.

Дружеството информира, че вече има подписани договори с някои от най-големите международни финансови институции, в това число Ситибанк Европа, ИНГ Банк, Уникредит Булбанк АД, както и с Международната банка за икономическо сътрудничество.

От "Булгартрансгаз" ЕАД съобщиха, че авансовото плащане към "Консорциум Аркад", който вече изгражда линейната част, е 250 млн. лв. и 50 млн. ДДС., а към "Ферощал Балкангаз", който ще изгражда двете компресорни станции - "Расово" и "Нова Провадия" - 140 млн. лв. и 28 млн. за ДДС.

Срокът за изплащане на останалата сума за газопровода е 120 месеца след въвеждането в експлоатация, а за компресорните станции - 2 години, се посочва в съобщението.