"Булгаргаз" очаква окончателно предложената цена на природния газ за месец март да бъде с около 18 процента по-ниска в сравнение с настоящата - за февруари. Това каза директорът на дирекция "Търговия с природен газ" в дружеството Веселин Синабов по време на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), цитиран от БТА.

На заседанието се обсъжда заявлението от обществения доставчик от 12 февруари за утвърждаване на цена за месец март, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Синабов отбеляза, че цената през март се очаква да бъде около 58 лева за мегаватчас (MWh).

В първата си заявка за цена за месец март 2024 г. "Булгаргаз" предложи 62,39 лева/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Към момента на така направената заявка (12 февруари) намалението в цената за март спрямо февруари беше 12%.

КЕВР утвърди цена на природния газ за февруари от 71,08 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС - което бе с 8,4% под януарската стойност.

На 1 март "Булгаргаз" ще внесе окончателното си предложение, след което КЕВР ще утвърди цената за месеца. Търговският директор в "Булгаргаз" уточни, че в цената за март са включени и количествата газ, които са добити от подземното газово хранилище в Чирен, но при отчитане на предложения от Министерството на енергетиката компенсационен механизъм.

Синабов добави, че ценообразуващият индекс ТТФ (Dutch TTF Natural Gas Futures Pricing) на европейската газова борса от датата на подаване на заявлението до днес е намалял и затова очакванията са окончателно предложената регулирана цена за март да бъде по-ниска с около 18 процента спрямо цената за февруари - или около 58 лева за мегаватчас.

Председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че има сериозно намаление на цената на ТТФ. Той отбеляза, че месечният индекс, с който работи "Булгаргаз", е бил около 28,20 евро на мегаватчас към 12 февруари, докато в сряда сутринта дневният е 24,70 за MWh. Иванов обърна внимание, че месечният индекс е по-консервативна величина, но е очевидно, че има понижение на цената на европейската газова борса.

Председателят на КЕВР информира, че закритото заседание, на което регулаторът ще се произнесе с решение по заявлението на "Булгаргаз" за утвърждаване на цена за март, е насрочено на 1 март от 15:00 часа.