Цената на топлинната енергия, както и цената на електрическата енергия, произвеждана по високоефективен способ от топлофикационните дружества, ще остане същата и няма да бъде променяна за българските потребители, стана ясно при обсъждане в КЕВР. | Бизнес.dir.bg