В момента е икономически неизгодно да се правят нови проекти на природен газ в комплекса "Марица Изток". Не е рентабилна и работата на въглищните централи при сегашните високи цени на въглеродните емисии в ЕС. Това става ясно от позицията на Българския атомен форум "Булатом", представена на медиите. В нея се разглеждат няколко варианта на основни проекти в българската енергетика - захранване с природен газ и модернизация на въглищните централи в "Марица Изток" и строителство на АЕЦ "Белене". В детайли е дадена финансовата разбивка при сегашната икономическа ситуация и какви са възможностите пред страната ни.

От сдружението не претендират за подкрепа към даден проект, а просто са изложили данните, с които трябва да е наясно и българската държава, като всички приведени цифри в информацията са актуални към 10 юни тази година.

Още в началото на документа се обръща специално внимание, че каквито и доводи за цени на електроенергията от различни генериращи мощности да се привеждат и дискутират, трябва да се помни едно основно правило - и сега, и в бъдеще генериращите мощности (каквито и да са те) ще продават произведената енергия на цени, диктувани от борсата, при спазване на изискванията за опазване на околната среда. България вече е член на обединената Европейска енергийна борса и това е наше задължение, а не желание с възможност за избор.

Анализът на Булатом започва с цената на въглеродни емисии (CO2) в ТЕЦ

Централите в комплекса "Марица изток" (МИ) произвеждат около 15-16 милиона МВтч годишно, при инсталирана мощност от около 3000 МВт. Цената на емисиите от СО2 за 2020 година беше 42 евро/тон. При производство на 1 МВтч в ТЕЦ-овете от комплекса МИ се получава около 1,3-1,4 тона СО2.

На базата на двете стойности по-горе, съставляващи цената (42x 1,3), която плащат ТЕЦ-овете от комплекса МИ за емисиите, получени от производството на 1 МВтч електроенергия, в момента тя е 54,6 евро/т СО2.

Цените на емисиите растат постоянно - към 10 юни т.г. те вече са 57 евро/т СО2, т.е. цената, която ще трябва да се плаща за емисиите, получени за производството на 1 МВтч електроенергия от централите в комплекса МИ, образно казано ще е по формулата

57x1,3 = 75 евро/т СО2.

Платените финансови средства за емисиите, получени при производството на електроенергия от централите в комплекса МИ през годините са приблизително както следва:

- през 2018 г. - около 150 милиона евро при цени на емисиите около 20 евро/т СО2;

- през 2019 г. - около 150 милиона евро, но при по-висока цена на емисиите и по-ниско производство на електроенергия от централите в комплекса МИ;

- през 2020 г. - около 200 милиона евро при производство на около 4-5 милиона МВтч и при цени на емисиите - 42 евро/т СО2;

За подмяна на горивната база на блоковете в комплексна МИ (при запазване на нивото на производство - 14-15 милиона МВтч годишно) на природен газ, ще са необходими около 3-4 милиарда нормални куб. м. газ годишно.

Откъде може да дойде това количество газ?

- "Турски поток" - има капацитет от 14,7 милиарда куб. м. природен газ, като в това количество за България са предвидени 3 милиарда куб. м. природен газ, а останалият капацитет е за страни като Сърбия и Унгария. Потреблението в България на природен газ възлиза на около 3 милиарда куб. метра годишно и предвиденото количество ще задоволи текущите нужди на страната - при положение, че спре подаването на газ по тръбопровода от Украйна, откъдето в момента получаваме почти същото количество газ. Газопроводът вече работи, но не на пълна мощност, но капацитетът му е блокиран за следващите 10 години.

От връзката с Гърция, която все още е в строеж и не се знае кога ще бъде въведена в експлоатация, се очаква подаване на около 2 милиарда куб. м. природен газ. Но тези количества не са ясни кога и на какви цени ще бъдат доставени.

3е-news.net