Хитът на есента на БФБ - технологичната компания Алтерко (A4L), отново привлече инвеститорското внимание и за пореден път се озова в групата на най-печелившите компании за седмицата (виж по-долу). Този път поводът беше включването на публичното дружество в Програмата за покритие с анализи на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), по която партньор е Българска фондова борса, стартира през май и има за цел да увеличи публичния достъп до инвестиционни анализи на акции на 19 компании в България, Хърватия, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения, Литва, Латвия и Естония. Това е безспорна висока оценка за технологичната компания, която се присъедини към други три български дружества, включени в Програмата - Градус, Софарма и Сирма Груп Холдинг. Консултантът на ЕБВР по проекта - инвестиционната банка Wood & Company, вече публикува първите доклади за трите дружества.

Всички доклади за "Алтерко" ще бъдат на английски език, безплатни и публично достъпни на уебсайта на специално създадения за проекта аналитичен хъб. Общият брой на изготвените анализи за компанията ще бъде най-малко пет за двугодишния период на Програмата.

От БФБ уточняват, че за участие в програмата са взети под внимание компании, отговарящи на критериите на MiFID II за малки и средни предприятия. Програмата съответства изцяло на целите на екшън плана на Европейската комисия за създаване на съюз на капиталовите пазари.

Освен това, "Алтерко" има 122 нови лица акционери между 16 и 17 ноември 2020 г. Това става ясно от съобщението на 17 ноември на Централен депозитар, че е вписал увеличението на капитала от 15 000 000 акции на 17 999 999 акции. Така до 17 ноември "Алтерко" има 528 акционери, което също потвърждава инвеститорския интерес към технологичната компания.

Отминалата работна седмица (16-20 ноември) завърши с печалба за три от четирите индекса на Българската фондова борса (БФБ) и само имотният измерител BG REIT (-0.51%) е на загуба, след като в предходната седмица ситуацията беше обратна - три индекса на загуба и само българският измерител на "сините чипове" отчете минимален ръст от 0.16%.

Тази седмица с най-голям ръст е равно претегленият BGTR 30 (+0.27), следван от SOFIX (+0.18%) и широкия BGBX 40 (+0.02%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 20 ноември българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 6.82%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-24.95%), заради сривовете му през март и април и след това от юни до септември, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

Внимание през отминаващата седмица заслужава и Фондът за недвижими имоти България (ФНИБ) АДСИЦ (5BU), който е в групата на най-губещите компании за седмицата (виж по-долу). Поводът най-вероятно е съобщението, че ФНИБ сключи договор за инвестиционен банков кредит с "Юробанк България" АД за до 41 млн. лв., предназначен за финансиране изграждането на офис сграда в София Тех Парк, като срокът на кредита е до ноември 2029 година, с гратисен период за главницата до март 2022 г. Справка от бюлетините на БФБ показва, че през отминаващата седмица са изтъргувани 12 945 броя акции на ФНИБ, като най-активна е била търговията на 19 и 20 ноември, след новината за кредита.

Това е вторият договор за кредит, който имотното дружество сключва. Първият също е с "Юробанк България" за срок от 10 години в размер на 11 млн. лв. и беше предназначен за финансиране строителството на последната офис сграда на Фонда на Околовръстното шосе до Камбаните.

В съобщението до БФБ дружеството информира, към края на септември строителството на сградата в София Тех Парк е на етап груб строеж. Инвестираните към края на тримесечието средства са в размер на 30.5 млн. лв. Справка показва, че през отминаващата седмица са изтъргувани 12 945 броя акции на ФНИБ, като най-активна е била търговията на 19 и 20 ноември, след новината за кредита.

Изглежда, че инвестиционните посредници на БФБ преодоляха страха от втората вълна на пандемията СOVID-19, защото през третата седмица на ноември

оборотът на БФБ се повиши над традиционните седмични нива

след като в предохдната втора седмица на ноември беше доста под тях. През отминаващата седмица са реализирани общо 836 сделки с 2 700 842 лота, при 60 сделки по-малко (776 сделки) в предходния период (9-13 ноември), но с почти два пъти повече лотове (4 498 077). Като обем, обаче, оборотът е нараснал над три пъти - от 2 136 286 лева в предходната седмица до 8 353 230 лева през отминаващата или нарастване с 6 216 944 лева. Прието е за нормална да се определя седмичната търговия на БФБ, когато е реализиран общ оборот от минимум 5 млн. лева.

Равносметката показва, че общо 10 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева през седмицата от 16 до 20 ноември, докато в предходната седмица (9-13) са били само две.

След като три от четирите индекса на БФБ са на печалба, съвсем логично

печелившите са повече от губещите

емисии при съотношение 43% за печелившите към 34% за губещите и 23 на сто без промяна. При оборотите съотношението е 30% за печелившите към 19% за губещите и 51 на сто без промяна. При акциите печелившите също са повече (53%, спрямо 37% и 16 на сто без промяна). При сделките, обаче, губещите са повече (50% към 44% и 6 без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичната равносметка (16 - 20 ноември) показва, че три от четирите индекса на БФБ са на печалба и само имотният BGREIT е на загуба, за разлика от предходната седмица (9 -13 ноември), когато само SOFIX беше на минимална с 0.16 на сто, докато останалите три измерителя бяха на загуба. С най-голям седмичен ръст завърши равно претегления BGTR 30, следван от SOFIX и широкия BGBX 40:

- при SOFIX повишението е с 0.18%, след като в предходната седмица нарастването беше с 0.16 на сто. През отминалата трета седмица на ноември с акциите на 15-те, включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 357 721 лота за 662 610 лева, спрямо 556 910 лота за 949 403 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено най-слабото повишение с 0.02%, след като в предходната седмица отечете понижение с 0.07%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 966 984 лота за 2 330 154 лева, спрямо 812 613 лота за 1 526 062 седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е най-голямо, 0.27%, след като в предходната седмица отчете загуба с 0.15%, при реализирани сделки през отминалата седмица с 624 985 лота за 1 735 286 лева, в сравнение със 714 310 лота за 1 260 748 лева седмица по-рано;

- при BG REIT, единствен с понижение, като спадът е с 0.51%, след като в предходната седмица беше също на загуба с 0.31%, при реализирани сделки през отминаващата седмица с 422 063 лота за 2 904 851 лева, спрямо 103 498 лота за 410 185 лева седмица по-рано.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) е начело на групата на най-печелившите акции с повишение от 14.29%, след като и в предходната седмица беше в тази група с ръст от 24.37%, при последна цена от 0.560 лв./акция, седмичен оборот от 259 812 лева и пазарна капитализация от 15 549 227 лева през отминаващата седмица;

- Агрия Груп Холдинг АД (A72) с ръст от 10.19% при последна цена от 4.760 лв./акция, седмичен оборот от 289 033 лева и пазарна капитализация от 32 368 000 лева;

- Алтерко АД (A4L) отново е в групата на най-печелившите дружества с повишение от 3.64%, след като в предходната седмица беше отчетено нарастване с 5.77 на сто, при последна цена от 5.700 лв./акция и пазарна капитализация от 85 500 000 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5F4) е начело със загуба от 5.41% при последна цена от 1.750 лв./акция, седмичен оборот от 104 751 лева и пазарна капитализация от 260 898 400 лева;

- Спиди АД (0SP) е с понижение от 3.39% при последна цена от 57.000 лв./акция, седмичен оборот от 374 917 лева и пазарна капитализация от 306 524 283 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU) е със спад от 1.80%, след като в предходната седмица беше в групата на печелившите дружества с повишение от 7.74%, при последна цена от 1.640 лв./акция, седмичен оборот от 20 823 лева и по-ниска пазарна капитализация до 56 812 757 лева от 57 852 015 лева седмица по-рано;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net