Българската стопанска камара (БСК) настоя въвежданите ограничения заради пандемията да бъдат обвързани със съответни икономически и социални мерки.

От бизнес организацията също така предупредиха за възможен провал на големи изложения заради ограничението на тях да присъстват до 30 души.

От Камарата припомнят, че първоначалният срок на мораториума върху кредитите за редица компании изтича на 31 декември 2020 г. и се възобновяват задълженията на предприятията за тяхното обслужване. Отбелязват също, че последващо преустановяване на дейността на търговски обекти отново би поставило въпроса за невъзможност за изплащане на наеми и други режийни разходи, което ще доведе и до увеличаване на забавените плащания и междуфирмената задлъжнялост.

Ако работодателите бъдат принудени да прибегнат до нови масови съкращения, социалният ефект ще е още по-дълбок, имайки предвид, че безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на това право, ще получават единствено минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца, изтъкват от БСК.

Във връзка с това БСК предлага да се разработи "прогнозен модел, обвързан с обективни условия, при настъпването на които могат да се прилагат определени ограничителни мерки" - добре обосновани и пропорционални. Посочва се и положителен пример: разработените сценарии в сферата на образованието при стартиране на учебната година (брой заразени ученици и брой училища, преминали към дистанционно обучение). "Подобен модел позволява максимална степен на предвидимост на действията на изпълнителната власт и планиране на бизнес процесите."

Същевременно БСК настоява за прецизиране на текст от последната заповед на министъра на здравеопазването, който се отнася до ограниченията при провеждане на събития в конферентни и изложбени центрове.

По заповед на министър Костадин Ангелов конференции и изложения могат да се провеждат с до 30 души участници. Това, според БСК, е невъзможно.

Ако заповедта не бъде променена днес (тя влиза в сила от четвъртък, 29 октомври, като действието й засега е до 12 ноември - б.р.) то ще стане невъзможно провеждането на вече планирани събития в края на настоящия и началото на следващия месец, предупреди БСК.

БСК дава примери с планирани изложения, като "Месомания", "Светът на млякото", "Салон на виното", изложението за хлебопроизводство и сладкарство "БУЛПЕК", както и това за храни, напитки, опаковки и машини "ИНТЕРФУД & ДРИНК".

В подготовката на тези събития до момента са вложени не малко средства и усилия, а икономическите последици за изложбените центрове и за изложителите ще бъдат колосални, предупреждава БСК, имайки предвид евентуалния им провал.

Писмо с настояване за отмяна на заповедта (прецизиране в частта й за ограниченията при конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения) е подписано от председателя на УС на БСК Радосвет Радев и е изпратено до министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, с копие до вицепремиера Томислав Дончев и министъра на икономиката Лъчезар Борисов.