Работодателските организации искат да бъдат увеличени праговете, над които компаниите подлежат на задължителен одит. Преди дни от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха писмо до министъра на финансите Владислав Горанов с искане за ускоряване на промените в Закона за счетоводството във връзка с независимия финансов одит, чиято цел е да вдигне праговете и така да облекчи над 6000 малки български фирми от необходимостта да правят финансов одит на годишните си отчети.

Ето и текста на писмото

В момента по закон на задължителен независим финансов одит подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на фирми, които отговарят на поне два от следните показатели - балансова стойност на активите от поне 2 000 000 лв., нетни приходи от продажби над 4 000 000 лв. и средна численост на персонала за отчетния период от поне 50 души. Искането на работодателските организации е таванът за балансова стойност на активите и на приходите от продажби да се вдигне двойно- съответно на 4 000 000 лв. и 8 000 000 лв.

България, за съжаление, извършването на одит на малки предприятия се превърна в едно утежняващо задължение, при което поради ограничените финансови възможности на предприятията се избира най-ниската оферта, а не най-качествената услуга. Ниската цена съответно води до формално изпълнение на одиторската дейност, което потвърждава тезата, че одиторската заверка на малките предприятия е излишна и ненужна услуга - и за предприемачите, и за обществото.

Неясна остава причината за въвеждането на многократно по-ниски прагове за задължителен одит на предприятията. В почти 100 % от малките предприятия, които се одитират съгласно действащото законодателство, едни и същи физически лица са както собственици на капитала, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна-одитор да гарантира достоверността на финансовите отчети на предприятията им", посочват в писмото си до финансовия министър от АОБР.

Очаквано искането на работодателските организации срещна съпротивата на одиторите.