Твърденията на министър Богдан Богданов са неверни и целят оправдание за неправомерното отстраняване на съвета на директорите на "Ел Би Булгарикум" ЕАД и легитимиране на назначеното без конкурс сегашно ръководство чрез манипулиране на общественото мнение.

Това се казва в позиция на бившия изпълнителен директор дружеството Владимир Русев, след като в интервю за БТА министърът на икономиката съобщи, че "Ел Би Булгарикум" ще бъде дадено на прокуратурата, защото е продавало продукти под себестойност, без да се аргументира.

"Дружеството не само че не е водено към фалит, което е видно от Междинния финансов отчет на дружеството към 30.09.2023 г. и заложените в него параметри, но във въпросния период на управление за първи път реализира печалба от търговската си дейност в България", категоричен е Русев.

По думите му по отношение на ценообразуването "Ел Би Булгарикум" ЕАД реализира своите продукти по три дистрибуционни канала - собствени магазини, търговски вериги и разносна търговия, а решението за намаляване на цените се е отнасяло за фирмените магазини.

"По отношение на търговските веригите, всяка от тях предлага различни условия на партньорство, които между другото се изразяват и в размера на таксите за маркетингови услуги. В различните случаи те варираха от 30% до 80%, начислявани върху цените на продуктите. Нашето условие за стратегическо партньорство с веригите бе да не се начисляват никакви такси за маркетингови услуги и така да постигнем трайно ниски цени", се посочва още в позицията.

"С веригата, която прие тези условия ние подписахме договор като от наша страна им предложихме преференциални цени. С останалите вериги предоговорихме условията, които наследихме и за едно тримесечие постигнахме подобряване на финансовия ни резултат с около 500 хил. лв. по този дистрибуционен канал. Най-високи останаха цените на продуктите, реализирани по канал "разносна търговия", добавя Русев.

Той отбелязва, че тази ценова политика, съпроводена с оптимизации за 5 млн. лв. за периода на управлението му, в условия на икономическа криза, при постоянно нарастване на цените на суровините и материалите, е постигнала заложените търговски и социални цели - да увеличи тройно темпа на реализация и така да предотврати бракуване на продукция за около 600 хил. лв., натрупана от предходното ръководство, да увеличи пазарния си дял, да осигури висококачествени продукти на достъпни цени, както и да противодейства на инфлационните процеси в страната.

"Паралелно с това, политиката на управление на ръководството, което представлявах, доведе дружеството до възможност да увеличи фонд работна заплата с 38% при положение, че заплатите на служителите не бяха увеличавани от 13 години, да подпише с нова компания лицензионно споразумение като това с Мейджи, което не е правено от 20 години, да осигури възможност за разрастване на научния потенциал на компанията, да започне да се утвърждава на пазара на пробиотични продукти, да създаде перспективи за развитие на лицензионната си дейност в страни като Пакистан, Йордания, Саудитска Арабия, Полша, Израел, Монголия и Аржентина, и в крайна сметка да реализира печалба от почти 4 млн. лв към третото тримесечие на 2023 г.", обяснява Владимир Русев и продължава:

"Министър Богданов или е заблуден от своите подопечни, или целенасочено манипулира предоставената му информация, но и в двата случая буди недоумение неговата пасивност по отношение на поставените в общественото пространство въпроси, свързани с настоящото ръководство. Въпросите, чиито отговори липсват, ще бъдат отправени към съответните институции, които да ги изискат по предвидения от закона ред. "Ел Би Булгарикум" ЕАД е емблема на българската промишленост и представлява национално богатство, а като такова, то трябва да бъде съхранено и защитавано пред нездрави подбуди от всякакво естество".

Според информацията на министър Богданов проверките на дружеството са показали, че то е водено към фалит и става дума за решения, взети в ущърб на дружество, в периода от края на 2022 г. до юли 2023 г.

"Вдигнахме производството на 100 процента капацитет, тъй като до лятото на 2023 г. предприятието е работило само на 60 процента. Пуснахме и публични конкурси за доставки на суровина и то от български производители. Ще стабилизираме финансовите резултати", каза министър Богданов.