Първоначални данни от одита на работата на "Ел Би Булгарикум" от началото на годината досега, възложен от ръководството на дружеството, показва, че компанията е била ощетявана за повече от един милиона лева. Това каза пред БТА изпълнителният директор на "Ел Би Булгарикум" ЕАД Ивайло Лилов във връзка с изтичащите срокове на проверката, назначена от новото ръководство на компанията, което работи от октомври.

Лилов уточни, че до края на седмицата се очаква да има и окончателни резултати от проверката. За одитирания период в дружеството се смениха две ръководства.

Изводът е, че дружеството умишлено е водено към фалит с действията, които са били предприемани, щетите са за милиони и имаме готовност да оформим тези констатации в доклади до принципала - икономическия министър и Държавната консолидационна компания, под чиято шапка е дружеството и съответно да бъде сезирана и прокуратурата за извършени престъпления, коментира изпълнителният директор на "Ел Би Булгарикум".

По думите му основните вреди за дружеството са започнали да се нанасят след края на февруари - началото на март.

Сред тях са сключени договори с търговски вериги, които са нанасяли ежемесечно загуби за стотици хиляди левове, договори, които по думите на Лилов са явно неизгодни за компанията, но въпреки това са били сключвани. Дали става въпрос за неоснователно обогатяване, ще преценят органите, посочи Лилов.

Той уточни, че става дума за договори за едни и същи продукти в един и същ отрязък от време, които за едни вериги са договаряни по пазарни цени, а за други с 30-40 на сто под тези цени. Не намерих нито един лист, в който да видя финансова обосновка на тези решения за цени и мотиви към тях, коментира изпълнителният директор на компанията.

Други щети, нанесени на дружеството, са свързани с начина на остойностяване на разходната му част. Към момента данни от проучване, осъществявано с помощта на външни консултанти, са показали, че системата, която използва компанията, не е конфигурирана по начин, който да отразява всички разходи по веригата, каза изпълнителният директор.

Разходи, трупани за сметка на дружеството, не са калкулирани в остойностяването на продуктите и това е правено умишлено, за да не бъдат те ценообразувани правилно, коментира Лилов и допусна, че най-вероятно системата е била манипулирана и това е довело до погрешно остойностяване.

По време на одита е установено също и че дружеството е променило начина на работа, като за сметка на собствените ресурси е започнало да наема външни фирми за транспорт и логистика, както и за правна помощ. Дублирането на дейностите от външни доставчици е довело в някои случаи до удвояване на размера на разходите. Разходната част, която се генерира от процесите, е умопомрачителна. Това е типична схема за ликвидиране на дружеството, източването и привеждането му в състояние, в което да не може да си покрива разходите, а след това да бъде обявено във фалит и разпродадено, коментира Лилов.

"С колегите от Съвета на директорите предприехме незабавни действия по организиране на публични процедури за доставка на изцяло българско мляко, прекратяване на неизгодни договори, променихме ръководния състав на дружеството, спряхме процеса на декапитализация, удвоихме капацитета на производство, възстановихме производството на продукти по БДС. Целта ни е дружеството да поддържа цялата производствена гама от продукти, тя да е достъпна за нашите клиенти във всички търговски обекти и да е с безкомпромисно качество и здравни ползи, еталон за всички производители в сектора", каза Лилов.

Изпълнителният директор на компанията посочи, че две трети от млякото, получавано в дружеството, е директно от фермите. Лилов изтъкна, че през декември 2022 г. средната изкупна цена на суровото мляко за дружеството е била 1,24 лв., а за този декември - 1,09 лв. Свалили сме с 15 стотинки цената при провеждането на публична процедури за подбор на доставчици на мляко, коментира Лилов и допълни, че за този месец предприятието се очаква да преработи 780 000 литра мляко, което е почти два пъти повече в сравнение с количествата, които е преработвало през лятото на 2023 г.

Вчера наскоро уволнени бивши директори от "Ел Би Булгарикум" ЕАД обявиха, че в дружеството се случват тежки нарушения и трябва да влезе прокуратурата да провери дейността на изпълнителния директор Ивайло Лилов. Сигнали вече са подадени до органите на МВР, прокуратурата и до съда за неправомерни освобождения на четирима директори - административен, търговски, финансов и оперативен, съобщиха бившият административен директор Любомир Черногорски и бившият търговски директор Даниела Христова, които са и синдикални лидери в предприятието от КНСБ, цитирани в прессъобщение, получено в БТА. Най-фрапиращото е, че са поръчани 5 автомобила за 1 020 000 лв. с ДДС, които не са доставени въпреки изтеклия договор. Стойността им е завишена и е много над пазарните цени, каза Черногорски, цитиран в прессъобщението.

В тази връзка изпълнителният директор на компанията коментира днес, че договорът е сключен на 12 декември 2022 г. и попита защо досега, ако са били установени нарушения по него, не са били докладвани на ръководството на дружеството. Договорът е частично изпълнен - доставена е цистерна за превоз на сурово мляко през юни, но никой не е предприел действия по приемането и регистрацията на това превозно средство и са използвани външни услуги за логистиката, каза Лилов.

Бившият административен директор Любомир Черногорски, който е отговарял и за транспортната дейност на компанията, е имал задължение да изиска обезпечение на този договор и да проследи дали в него има нередности. Лилов обясни, че договорът е изтекъл миналата седмица, а за да бъде защитен интересът на дружеството, ръководството е поискало от съда да разпореди обезпечителни мерки - запор на имущество на доставчика на превозните средства, които са платени сто процента авансово, както е било залегнало в условията на договора. Съдът в тридневен срок се очаква да се произнесе по искането и при положително становище по исканите обезпечителни мерки по закон се предвижда в срок от 30 дни те да бъдат изпълнени. Ако това не се случи, "Ел Би Булгарикум" ще задължи дружеството по съдебен ред да възстанови авансово преведената му сума за четирите коли.

По повод обвинението на уволнените директори, че отново е върнат доставчикът на сурово мляко "Милки Груп Био", нашумял с вноса на мляко от Унгария за дружеството, изпълнителният директор на "Ел Би Булгарикум" съобщи, че от това дружество са извършени три доставки, като фирмата е подписала декларация, с която се задължава да доставя само българско прясно мляко, което се доказва с документи, които са били проверявани. Щателни проверки правим на всеки един от контрагентите ни, които не са производители - за произхода на суровината, за качеството й, заяви Лилов.

"Досега процедурите, които са били провеждани, не са защитавали интереса на дружеството. Намаленият капацитет на производство на дружеството и до ден-днешен ни създава сериозни затруднения да обезпечим доставките на нашите продукти до магазинната мрежа", коментира изпълнителният директор и изрази надежда до месец доставките да бъдат регулирани.