"Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ) успешно увеличи своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 милиона на 550 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3,5% и падеж от 7 години, се посочва в официално изявление на държавно-контролираната компания.

Трябва да се има предвид, че преди време БЕХ емитира 5-годишни еврооблигации с годишен лихвен процент в размер на 4,85% и падеж през 2021-а година.

С настоящото увеличение на емисията облигации, БЕХ запазва същите конкурентни ценови условия и срочност, което ще позволи на компанията да разпредели своите лихвени разходи по-ефективно и за по-дълъг период от време, се посочва на нейния сайт.

Ценните книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската фондова борса.

Постигнатото увеличение на емисията в продължаващи волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, както и добрия достъп на компанията до капиталовите пазари, се казва в официалното съобщение на компанията. С увеличението на емисията облигации, БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа, считано от 4 юли 2018-а година до сега.

От компанията посочват, че приходите, получени от емисията, ще се използват за общи корпоративни цели и рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013-а година, които са с падеж през месец ноември тази година.