Обединението от двете компании Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни - Саудитска Арабия вече може да започне работа по изграждането на новата газова инфраструктура в България - газопроводи и компресорни станции от т.нар. "Балкански поток". Консорциумът беше избран за изпълнител на проекта още на 3 април 2019 г., но бе принуден да преодолее юридическите казуси, в които попадна.

Така саудитският "Консорциум Аркад" днес подписа договор с "Булгартрансгаз" по обявената обществена поръчка с наименование: "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част" и референтен номер: 180-100 на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Кой е изпълнителят на новата инфраструктура

Обединение Консорциум "Аркад" е съставено от "Аркад Ей Би Би" С.п.А (Италия) и "Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни" (ARKAD и Arkad Engineering & Construction), Саудитска Арабия. В арабско-италианския консорциум всъщност става дума за най-голямата саудитска компания - "Аркад". Тя оперира в нефтената и газова индустрия и в енергийната сфера като цяло; нашето портфолио е глобално, както обявява самата компания.

Една от водещите дейности на саудитския холдинг "Аркад" е полагането на тръбопроводи. Изгражда националната тръбопроводна мрежа за петролния гигант "Сауди Арамко" (Saudi Aramco).

"Аркад" ще разширява дейността си извън саудитското кралство, съвместно с ABB Ltd (ASEA Brown Boveri) (с предприятие на швейцарско-шведската корпорация, регистрирано в Милано).

ABB неотдавна вложи своите проекти в петролната и газова индустрия в съвместно предприятие, преимуществено притежавано от саудитската компания Arkad Engineering & Construction - участник в българския проект. ABB откри вчера петия си завод в България.

Още при обявяването им за победители се разбра, че предложението на саудитците включва най-ниските цени. Днес при подписването на договора директорът на "Булгартрансгаз" Владимир Маринов отбеляза, че договорът е на стойност 1 млрд. и 102 млн. долара (саудитците слязоха с около 1 милиард евро под офертата на главния си конкурент) и предвижда срок на изпълнение 615 календарни дни от датата на сключването му.

Още при отварянето на офертите на 29 март се разбра, че "Аркад" предлагат и възможност за разсрочено плащане с лихва от 4,1% за десет години. Нов газопровод с дължина около 308 км ще бъде готов до 250 дни и ще позволи транзит към Сърбия и Унгария до газовия разпределител Баумгартен.

В момента "Булгартрансгаз" има възможност по собствената си газопреносна мрежа да докара газа от турската граница до компресорна станция Полски Сеновец (виж картата). Но от там до до българо-сръбската граница (при Зайчар) е необходим газопровод, какъвто сега няма (това са около 308 км).

ИЗБРАНО