На 15 април 2023 г. шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян, за да се изпълнят планирани превантивни дейности, свързани с индикации за пропуск на топлоносител. Периодът на спирането е съобразен с наличието на достатъчно електроенергия в енергийната система на страната в това време на годината, съобщиха от атомната централа.

Установените при непрекъснатия мониторинг на системите и съоръженията на блока данни за пропуск от първи към втори контур в трети парогенератор не превишават нормите за безопасна експлоатация, отбелязват от дружеството.

Не са достигнати ограниченията, предвидени в технологичния регламент и няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ "Козлодуй", се казва още в съобщението.

Независимо че работата на ядрената мощност може да продължи, АЕЦ е взела "консервативно решение за спиране на блока и изпълнение на профилактични и ремонтни мероприятия, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност и експлоатационна надеждност на атомната централа".