WorkTalent.com е новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да ви даваме постоянни кариерни съвети, които да ви накарат сериозно да се замислите за своя кариерен път и степен на развитие, днес ще разгледаме темата - кога настъпва подходящият момент за генерална кариерна промяна?

Често се случва, когато обмисляме някаква кариерна промяна, да намираме поредната причина да забавим или отложим процеса и да търсим оправдание защо сега не е моментът. Реалността обаче се оказва друга. Мислим ли за промяна, значи нейният момент вече е настъпил. В противен случай оставяме страхът и съмненията ни да властват над нашите решения и определено много сериозно да ограничават потенциала ни. В това все пак няма нещо ненормално и човешките страхове в огромна част от случаите са пречка за следваща навременна стъпка, защото изправени пред риска и несигурността, често тези фактори предопределят забавянето на нашето действие. Хубаво е обаче в такъв момент да си дадем сметка, че работните ни несполуки и проблеми не ни оказват влияние само в работно време, а влияят и върху цялостното ни усещане за благополучие, здраве и щастие. Добрата новина е, че все пак всеки от нас има възможност бързо да промени хода на събитията и да вземе решение за промяна и да поеме риска от всичко свързано с това. Понякога се нуждаем от едно леко побутване. Когато сме готови си казваме:

Правилното време за промяна е точно сега!

Започнете с претегляне на ползите и вредите, които настъпват от нашето действие или бездействие. И както вече споделих по-горе, нека вътрешният во доклад включва и вашето свободно време. Ако и през него се чувствате притеснени, ако тревогата взима връх, демонстрирате намалено самочувствие и дори имате нарушен сън, последващите ваши стъпки изглеждат неизбежни и времето за промяна е дошло. Средно статистически човек прекарва около 9-10 години на работа. Помислете - трябва ли по-голямата част от това време да е свързана с напрежение, дискомфорт, неудовлетвореност, липса на мотивация?

Ето и нашите съвети какво да направите:

  1. Опитайте се да преформулирате своя настоящ подход - въпросът "Сега ли е подходящият момент за промяна?" да се превърне в "Сега е подходящият момент!"
  2. Начертайте ясна визия за това какво очаквате на новото работно място - това е начинът да трансформирате абстрактни идеи в реални планове и възможности.
  3. Предприемете реални действия и поемете инициатива за промяната - всичко това започва с отговор на въпросите: къде сте в момента, къде искате да стигнете и как да стигнете дотам?
  4. Бъдете търпеливи - бъдете и реалист. Това, че сте взели решение за незабавно действие, никак не означава, че очакваният от вас резултат ще дойде бързо и лесно.

Е, готови ли сте да чакате да настъпи подходящият момент за промяна? Той вече настъпи! Просто действайте!

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com