Вероятно на почти всеки от вас му се е случвало да дойде време за промяна на работното място. Това е нормален процес, в който всеки търси кариерно развитие, ново предизвикателство и различна мотивация.

Това често е свързано с много смесени емоции. Обикновено крачката се прави за по-висока позиция и по-добро възнаграждение.

Понякога обаче, толкова сте свикнали със старите си вече колеги, че все едно нещо във вас се къса. Как ли пък ще Ви приемат новите Ви колеги? Дали с тях ще постигнете добра комуникация и на работното място и извън него, дали ще станете и приятели? Дали ще имате време за старите, които неминуемо ще Ви липсват.

Много хора пък считат за основен мотиватор единствено и само по-високото възнаграждение и въпросът за колегите не стои на дневен ред.

В тази връзка се обърнахме към вас с поредния въпрос от нашите традиционни анкети за предизвикателствата на работното място.

Кое би взело превес при избора на нова работа - възнаграждението или кои са колегите?

Нека погледнем заедно резултатите от анкетата:

- 36% от всички гласували, считат че единствено и само възнаграждението е важно за постъпването на ново работно място

- 30% все пак признават, че и двата фактора играят изключително важна роля за бъдещата адаптация към новата работна среда

- За 21% колегите са по-важното условие

- 13% обаче са на мнение, че има много други фактори, които също предопределят комфорта на бъдещото ни поле за кариерна изява

- За по-малко от 1% нито един от двата фактора не е толкова съдбоносен

Четейки коментарите ви, се открояват няколко интересни ваши мнения и очаквания:

- Управителят на компанията да има ясна визия за развитието и.

- Кои са преките ви ръководители, от които зависи оценката на свършената от вас работа.

- По-важно от това дали ще станете приятели с колегите си е те да са интелигентни хора, от нормални семейства, от които има какво да научите.

- Да няма интриги и да се създаде ползотворна работна среда

- Колегите да са честни и да разчитате на тях.

- Човек работи за пари, а не да създава нови приятелства.

- Важно е да работиш сред лидери на мнение, които да са добри професионалисти.

- Където, с когото и за колкото и да работиш е важно да не мислиш кога ще напуснеш настоящата компания, независимо от колко време си в нея.

- Важни са бонусите, според вложените усилия и постигнатите резултати.

Едва ли има някой изненадан от отговорите, очакванията и коментарите. Прави впечатление обаче, че все повече хора обръщат внимание при смяна на работа на много други различни фактори, извън договореното възнаграждение.

Продължавайте активно да участвате в нашите редовни ежеседмични анкети. Някъде там се крият отговорите, от които всеки да направи правилните изводи и да има полза от тях.