На 20 ноември 2020 г. Френският институт в България и Агенция Campus France Париж имат удоволствието да Ви поканят на организирания за първи път "Виртуален форум за образование и професионална реализация".

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България.

За да участвате във Форума регистрацията е задължителна.

Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти и шеста по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 73 университета, над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

Страната привлича младите хора да продължат своето образование в нея с достъпността и качеството на студентския живот, богатството и многообразието на културния живот и възможностите за обучение, както на френски, така и на английски език. По време на своето следване студентите имат възможността да избират от широк спектър от програми за обучение на всички нива и във всички възможни области. Дипломите от френски висши учебни заведения са признати в целия свят.

В актуалната здравна ситуация мрежата от френски висши учебни заведения е готова да посрещне своите студенти и предлага разнообразни възможности за присъствена и дистанционна форма на обучение.

В България 5 университета предлагат 12 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

С участието на предприятия, установили се на българския пазар, "Виртуалният форум за образование и професионална реализация" има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Снимка: iStock by Getty Images

Форумът е насочен към франкофони и нефранкофони: ученици, студенти, дипломирани специалисти, търсещи работа.Той е организиран в 3 тематични секции:

- Секция « Образование », където френски висши учебни заведения, както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2021 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация.

- Секция « Кариера », където представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат.

- Секция « Уебинари », включваща конференции на университетски преподаватели и на професионалисти за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения, както и на практични умения при търсене на стаж или работа.

Сайтът salonetudesetcarrieres.bg ви позволява записване онлайн и изготвяне на индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията, както и за участие в уебинарите.