WorkTalent.com е новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Трябва ли да придобием повече знания за AI и как това ще се отрази на нашата професия?

- Всеки двама от трима гласували, споделят че е задължително да придобият повече знания по темата изкуствен интелект, свързани с упражняваната от тях професия

- Всеки четвърти гласувал също подкрепя идеята, но веднага задава въпроса - къде да прочета повече?

- 10% от гласувалите все още не се интересуват от темата

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към д-р Мариана Тодорова, футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН.

- Г-жо Тодорова, нека започнем днешното ни интервю с презумпцията, че все още има хора, които не знаят що е то изкуствен интелект и защо е важно да разберат за това?

- През 1956 г. Джон Макарти поставя началото на словосъчетанието "изкуствен интелект", когато събира учени в Дартмутския летен изследователски проект, за да дефинират полето му. Всички представители от този кръг се обединяват около дефиницията "мислещи машини". Още тогава изкуственият интелект се е мислил като машина, която може да симулира белези на интелигентност.

Изкуственият интелект сa компютърни системи, които могат да изпълняват задачи, обикновено изискващ човешки интелект. Тези задачи включват учене, разсъждение, но не от човешки порядък, решаване на проблеми, възприятие, разпознаване на реч и разбиране на езика. Най-кратката дефиниция е - поле с една цел, в която ИИ създава модели и решения. Но с пораждане на големите езикови модели (LLM), каквито са Chat GPT3.5, 4, Bard, Bing и др. дефиницията се променя малко. Този тип изкуствен интелект се фокусира върху разбирането и генерирането на човешки език. Тези модели, често базирани на архитектури за дълбоко обучение (вид трениране на невронните мрежи), се обучават върху огромни количества текстови данни, за да изпълняват задачи, свързани с езика, като попълване на текст, езиков превод, обобщение, отговаряне на въпроси и пр.

- Всеки двама от трима от гласувалите в нашата анкета са на мнение, че е задължително да придобият повече знания по темата изкуствен интелект, свързани с упражняваната от тях професия. Само преди няколко месеца направихме подобна анкета и едва един от 5 имаше интерес. Какво се промени за толкова кратък срок?

- Наистина появата на големите езикови модели и генеративен изкуствен интелект направи пробив и ускори, но и потвърди схващането, че ИИ навлиза и променя всички човешки сфери, в това число и пазара на труда. Медицината, правото, земеделието, науката, банковото дело, счетоводството, медиите и образованието се трансформират от него, изземат се първоначално работни задачи, а по-късно и цели професии. Създават се и нови занимания (защото това още не са професии) или професионални ниши от самия ИИ, но тази тенденция изисква преквалификация и надграждане на уменията (reskilling и upskilling). Прогнозата ми е, че скоро ще започнем да усещаме ефектите на технологичната безработица.

- Всеки четвърти гласувал също подкрепя идеята, но веднага задава въпроса - къде да прочета повече и точно това, което ще е важно конкретно за мен и моята професия? Наистина, какво можем да отговорим на тези хора?

- В момента правилният подход все още не е структуриран. Нито образователните системи, трудовите пазари, нито националните държави имат комплексни програми за преквалификация. ИИ налага скоростно да се преобрази образователната система, не само за да запази конкурентоспособността на хората, но и най-вече, за да запази цивилизационните ни достижения, сериозно предизвикани от когнитивния залез от това, че технологиите подхлъзват хората към лесния път, без да се задълбочават, мислят критично, креативни са и умеят да решават проблеми.

Изкуственият интелект и динамичната работна среда според поставят на сериозно изпитание познатите ни образователни степени. Това, че вече не говорим за професии и за професионални ниши, сериозно подлага на изпитание бакалавърската и магистърската степен и повдига въпроса за въвеждане на необходимостта от микростепени, т.е. да се преквалифицираме непрекъснато и да добавяме нови умения към основните, които имаме, за да сме по-ефективни. Затова всякакъв тип курсове, т.нар. "малки степени" и обучения, които преминаваме за 30 до 60 часа, ще са много по-важни от тези тежки дипломи, на които досега сме отдавали изключително значение и са определяли нашата професионална посока.

Засега най-ефективният начин е работещите да изискват от работодатели такива курсове или да инвестират в тях чрез образователни центрове, които вече предлагат обучение по ИИ и дигитални технологии.

- Какво можете да ни споделите от безспорния Ви опит за темповете на развитие на изкуствения интелект и какви са тенденциите, които да очакваме в България, касаещи пазара на труда. Кои професии ще бъдат засегнати и кои не?

- Изкуственият интелект се специализира именно в изпълняване на задачи, създаване на модели и предлагане на решения във всички сфери. Европа и в частност, България, внедряват по-бавно роботизацията, автоматизацията и изкуствения интелект, но е въпрос на време и тук да усетим ефектите. Много професии в световен мащаб вече са засегнати сред тях са: копирайтъри, създатели на съдържание, в това число и журналисти, оперативни счетоводители (не главни, които измислят визия и стратегии), охранители, правни анализатори, лични лекари, офис мениджъри, отдел за връзка с клиенти, служители в кол центрове, дори програмисти на тривиални кодове. Има една неприятна тенденция, че в изброените, а и в други сфери все по-малко младши специалисти ще бъдат наемани, защото техните задачи ще се изпълняват от ИИ и това ще затрудни възхода на кариерата им и изграждането им като специалисти.

Засега незасегнати ще останат всички тези, които изпълняват сложни комплексни дейности като визионери, стратези, лидери, ментори, коучове, обучители, учители. Медицинските сестри или домашните майстори-като водопроводчици, електричари и др. също с конкурентни, тъй като фината моторика в динамична среда все още е трудно достижима цел за роботите.

- Всеки ден четем коренно различни двуполюсни коментари, от които едната посока е страх и притеснения, а другата, че чакаме "спасителя", който ще облекчи и помогне на работната ни натовареност. Истината вероятно е по средата, но какво е Вашето мнение и очакване?

- Характерно за нашето време е, че съвместно съществуват взаимно отричащи се и напълно противоположни една на друга тенденции. Изкуственият интелект може да изземе първо частично някои задачи, а после и цели професии от работещите. Но това не го прави самият ИИ, а компаниите, които търсят ефективност, печалба и оптимизация. Наистина ИИ би могъл чрез роботи да замени тежкия или рутинен труд. Но е необходим глобален консенсус на всички национални държави за облагане с високи данъци на този тип производства и услуги, така че да могат да продължат да се финансират социалните системи, програмите за преквалификация и доходи, които не са от труд, тоест въвеждане на нещо, което универсален базов доход, който ще даде възможност на останалите без работа да придобият нови умения.

- Трябва ли според Вас, държавата да се намеси с образователна програма за всеки един сектор на бизнеса?

- Държавата трябва да рекалибрира социалните и образователни системи, а в сектора на бизнесите по-скоро да дава препоръки и да следи за качеството, без да се намесва пряко. Добре би било и да подпомогне навлизането на дуалното обучение.

- Как си представяте пазара на труда в близките години? По същия начин ли ще изглежда работното ни място? Ще имаме ли колеги роботи?

- Със сигурност пазарът на труда силно ще се трансформира. Прогнозите са, че до 2050 г. повечето от хората ще са самонаети, като голяма част от тях сами ще предлагат свои професионални ниши с продукти и услуги. Като трендовете са на всеки 2-3 години ние да сменяме или надграждаме тези занимания. "Колегите" роботи ще са само в производствата или ще има хуманоидни роботи в сферата на услугите-сервитьори, рецепционисти, медицински сестри с ограничени действия. Но ИИ ще бъде неизменен спътник.

- Да завършим днешното ни интервю с провокативен въпрос. Кое следващото нещо след изкуствения интелект, което ще го надгради и още повече и с още по-голямо значение за човечеството. Задава ли се такова?

- Следващото голямо нещо са квантовите компютри, които биха имали по-голямо въздействие и от изкуствения интелект. Тяхното съществуване би довело до експоненциален скок на човечеството и би го придвижило с 50 години напред.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com