WorkTalent.com е новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Говорите ли си за работа вкъщи?

- 50% потвърждават, че им се е случвало

- 39% от анкетираните участници споделят, че това се случва абсолютно всеки ден в техния дом

- 6% са на мнение, че темата за работа трябва да се повдига у дома

- 5% категорично избягват темата за работа

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към Магдалена Ангелова, клиничен психолог, терапевт семейни констелации и НЛП мастър практик.

Вижте комплексния и отговор на въпросите:

- Ако трябва да генерализираме, трябва или не трябва да пренасяме работните си проблеми вкъщи и как това се отразява на семейната ни среда?

- Чиста нужда ли е или семейна традиция за повече откритост и близост?

- Трябва ли партньорите да се разберат предварително какви теми са допустими и кога? До какво водят обичайно в семейството подобни ограничения?

- Възможно ли е и нужно ли е да избягаме от реалността на работния ден? Как можем въобще да изолираме настроението си и да не пренасяме работните си проблеми вкъщи?

- Какъв съвет бихте дала на партньорите, ако дойдат при Вас на консултация и това е един от засегнатите проблеми?

- Как се отразяват на едно семейство личните работни успехи и неуспехи? Споделянето им помага или пречи на укрепването на тяхната връзка и битие?

Изграждането и подхранването на близост, сплотеност и подкрепа в двойката има няколко елемента, които е ценно да присъстват в отношения ни. Можем да наречем тази система на близост - осъзнато общуване и взаимна грижа. Нарушението на един или няколко от елементите би могло да е повод за натрупване на липси, което да доведе до изявени или затаени конфликти, усещане на самотност, отдръпване и критичност в отношенията.

Кои са тези ценни елементи в обуването за близост:

- споделяне на работните ни интереси, трудности, развитие, успехи, знания

- споделяне на нашите емоции, нужди, желания, цели, мечти

- споделяне на нашите страхове, болки и лични граници

- споделяне за случващото се с нашите деца, взаимност в отглеждането и важните ни синхронни позиции в общуването с тях

- споделяне как можем да сме във взаимопомощ и подкрепа един към друг според актуалните ни потребности

Тези слоеве на споделяне имат за цел двойките да се учат да бъдат открити, да се изслушват, да развиват емпатия, да търсят начин да си помагат, да мислят за решения, когато имат разминаване и различия.

Да се създаде в двойката нагласа за добруване и градивна заедност въпреки трудните предизвикателства е основен фокус в моята практика. Работим много с пътната карта на нуждите, желанията и ценностите, анализ на страховете и нарушените елементи на споделяне. Когато идентифициране ресурсите и нарушенията преминаваме към психология на партньорското ресурсно съдружие.

Работата и професионалното развитие като част от живота на всеки има място за споделяне с партньора. Нужно е обаче да разбираме дали това споделяне е здравословно или не като напрежението, гнева и неудовлетвореността от работната среда я проектираме като отношение и реакция спрямо членовете на семейството. Последното се случва, когато човек натрупва емоции и негатив в себе си без да ги отработва, изговаря, без да търси нови решения, отлага стратегии за промяна, не тества други подходи. Това се превръща в болково вътрешно поле на слабост и ако във връзката си вече имат нарушения и липсващи елементи от по-горе описаните нива на споделяне, то е много възможно човек да атакува близките си заради тази вътрешна слабост от работни и лична неудовлетвореност.

В тази връзка движа хората потърсили моята помощ как да разбират тези несъзнателно проекции, как да усвояват ефективното, здравословно общуване за сметка на нараняващата или дистанцирана комуникация.

В партньорските отношения е ценно да изградим основа от принадлежност, уважение, изслушване, окуражаване и сътрудничество. На тази основа ние можем да споделяме всичко нужно, защото усещаме, че имаме повече приемственост, отколкото критика, контрол и оценъчност.

Неотдавнашно проучване, публикувано в Current Psychology , обяснява как споделянето и на опита от работата, мислите и идеите относно нея може да да помогне за сближаването на двойките. Така да се грижат за едно поле в което всеки да даде ценни съвети или просто да присъства изслушвайки другия с разбиране. Разсъждавайки заедно в подкрепящи мисли може да се засили спокойствието във връзката и удовлетворението от живота. Защото всеки разбира, че не е сам.

Нашата работа е значителна част от живота ни и влияе на благосъстоянието ни и отношенията ни вкъщи. Споделянето на опита и чувствата за работата ни с партньора може да му помогне да ни разбере и подкрепи по-добре, когато помолим за това.

Разговорите около работата не трябва да са единствени, разбира се, нито основно само един от партньорите да използва другия за слушател и когато другия има нужда да говори да бъде прекъснат и отклонен. Тук говорим за взаимност и отговорност, които могат да засилят сплотеността в двойката.

Други съвети към партньорите за преодоляване на празнината в подкрепата:

- Развийте навик редовно да се свързвате с партньора си като му казвате нещо мило.

- Обсъждайте задълженията, изискванията и нуждите на всеки.

- Спрете да се оценявате, да връщате негативите и да стоите в миналото.

- Опитайте се да бъдете по открити и изслушващи без критичност.

- Учете се да бъдете гъвкави, за да коригирате ролевите отговорности, ако е необходимо.

- Бъдете готови да помогнете със задачи и отговорности, когато другия ви помоли за това като изключение в този момент.

- Разпределете ясно ролите и задълженията си и ги уважавайте.

- Казвайте си за какво сте си благодарни, какво цените и харесвате един в друг, с какво всеки е помогнал на другия, за какво си прощавате, за кое се извинявате, с кое ви е трудни да правите компромис, какво молите партньора да разбере за вас и т.н

- Изслушвайте притесненията си относно работата ви и учете един от друг. Показвайте радост и възхищение от постижения си и се насърчавайте, когато се чувства някой притеснен и уязвим в даден момент.

- Задавайте си въпроси, когато искате да разберете и да си обясните дадено поведение или състояние на партньора.

- Прекарайте качествено време заедно, отделяйте време един за друг като правите любими за вас неща.

- Мечтайте заедно, имайте обща цел, която ви вдъхновява, изненадвайте се и не спирайте да общувате.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com