WorkTalent.com ви попита през изминаващата седмица:

Какво означава за вас да сте ценен за вашата компания?

  • 27% отбелязват, че за тях е важно ръководството и колегите да ги уважават
  • 22% искат да имат усещането, че работното и място е непоклатимо и стабилно
  • 14% да са влиятелни при взимането на важни решения в компанията
  • 13% биха желали да могат сами да взимат решения и носят отговорност
  • 13% виждат това в получаването на допълнителни финансови бонуси
  • 11% смятат, че е необходимо условие да се чува техният глас и мнение

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!

Ако искате да спечелите допълнителни пари, когато кандидатствате за нова работа, вижте играта "Талант на фокус" на WorkTalent.com: https://worktalent.com/talant-na-fokus