WorkTalent.com е новата платформа на dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Чували ли сте за възможността да заплатите до 5 години трудов стаж, за да се пенсионирате по-рано?

- Всеки трети гласувал в нашата анкета, споделя че би се възползвал от такова решение, ако има други приоритети в тази възраст и има нужда от повече свободно време за тях

- Всеки четвърти отговаря, че би се възползвал, само ако се налага, но предпочита да има работа до настъпване на пенсионната си възраст

- Над 15% от хората, участвали в нашата анкета, казват че не са чували за тази опция и тя предизвиква техния сериозен интерес

- Всеки пети анкетиран, признава че не иска въобще да му се случва да мисли върху идея за плащане на трудов стаж

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

- Г-жо Шалапатова, нека първо да обясним на аудиторията ни, каква е целта на решението, което дава на всеки право да плати осигуровките си за до 5 години осигурителен стаж?

- Това не е нова възможност в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредба, с която се регламентира зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от хората, е въведена с големите промени в пенсионната система през 2000 г. С тях бяха затегнати условията за пенсиониране, като беше решено да стартира плавно увеличение на възрастта и стажа за придобиване право на пенсия. Тогава, като временна мярка чрез текст в преходните и заключителните разпоредби на КСО, на хората, които не успеят при новите условия да натрупат достатъчно осигурителен стаж, е дадена възможността да си закупят такъв, но не повече от 5 години. Впоследствие, с приемане на промените в пенсионното законодателство от 2010 г., които предвиждаха продължаване на нарастването на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране, тази разпоредба от временна става постоянна (чл. 9а от КСО).

Една от причините да се загуби стаж, е завършването на висше или полувисше образование, тъй като по време на обучението си някои студенти не работят и затова не се осигуряват. За тях е създадена едната възможност да внесат осигурителни вноски за времето на обучението си по учебен план, но за не повече от 5 години, стига да не са били осигурявани на друго основание. Този стаж може да бъде закупен по всяко време и колкото по-рано го направят, толкова по-евтин ще е той, тъй като се изчислява на базата на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, който постоянно се увеличава. Докторантите също могат да заплатят осигурителни вноски за времето на докторантурата си. Ако в тези случаи периодът на обучение е под 5 години, когато навършат пенсионна възраст и пак не им достига стаж, могат да закупят оставащото време до 5 години.

Втората възможност е за хората, които по една или друга причина имат периоди, през които са били извън осигуряването. Били са трайно безработни или са работили в сивия сектор - практика, доста срещана през 90-те години - след промените, когато страната ни изпада в сериозна финансова и икономическа криза. В този случай също може да бъде закупен недостигащ стаж, но едва след навършване на пенсионната възраст. При това може да бъде закупен само недостигащият период, но отново не повече от 5 години.

Бих искала да напомня на хората, които се съгласяват да работят без договори или при договорени фиктивни условия в тях, че в тези случаи те се лишават от осигурителни права и когато имат нужда, може да нямат право на обезщетение или то да бъде много по-ниско. А в по-дългосрочен план може да не успеят да придобият право на пенсия или размерът ѝ да бъде много по-нисък, тъй като са се осигурявали върху по-малък осигурителен доход от получавания. Не бива да разчитат на това, че могат да си купят 5 години, защото много често те може да не са достатъчни за пенсиониране.

Ще ви разкажа съвсем реален случай - човек на 40 години умира внезапно. И се оказва, че двете му деца не могат да получат наследствена пенсия, защото за толкова време таткото няма дори 5 години осигурителен стаж. Толкова е минималният осигурителен стаж, който се изисква в този случай, за да му бъде отпусната пенсия, която децата му да наследят. Човекът е работил без договор в сивия сектор, на 4 часа за немалък период от време, част от който по негово желание, защото е имал кредити и не искал запори. И сега семейството му е лишено от възможността да получава почти 800 лв. Толкова би бил минималният размер на наследствената пенсия за двете деца, защото за всяко от тях тя не може да бъде по-малко от 392,28 лв. (75 % от минималната пенсия за стаж и възраст, отпусната по общия ред). А от 1 юли минималният размер на наследствената пенсия ще бъде дори още по-висок - 435,43 лв.

Така че осигуряването е много важно, но го разбираме едва когато попаднем в затруднена ситуация и се нуждаем от доходи, които да компенсират загубата на трудовите. Призовавам хората, ако работодател не желае да сключи договор с тях, нека подават сигнали в Инспекцията по труда. Сигналите, свързани с недеклариран труд, се разглеждат във всеки случай, дори да са анонимни, и са с приоритет. Но е важно хората да ги подават, докато още са на работните си места и да съдействат на инспекторите, защото административният процес изисква да бъде установено безспорно, че са полагали труд, т.е. че са били на работа към момента на проверката.

- Ние проведохме анкета сред нашите читатели, за да проверим как те приемат тази разпоредба. Над 15% от хората, участвали в нея, казват че не са чували за тази опция и тя предизвиква техния сериозен интерес. Чие задължение е хората да бъдат информирани за всичко, което държавата предприема, за да могат качествено да осмислят информацията и да предприемат действие?

- Безспорно задължение на съответните институции е да предоставят на гражданите разбираема информация за техните права и задължения в своите публични канали - интернет страници и социални мрежи, чрез информационни кампании. Но всеки има и личен ангажимент да се информира по въпросите, които го интересуват. За мен би било проблем, ако няма откъде да направи това.

В случая обаче не смятам, че става въпрос за липса на информация. Сайтовете на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт имат няколко рубрики с полезна информация за потребителите, включително и въпроси и отговори по отделни теми. Има горещ телефон, на който всеки би могъл да се обади. Мисля, че тук става въпрос за спецификата на информацията, която касае определена категория хора - тези в предпенсионна възраст. Не зная дали имате разбивка по възраст на участниците във Вашата анкета, но подозирам, че тези, които не са чували за опцията за закупуване на осигурителен стаж, са по-младите. Вероятно хората в предпенсионна възраст са по-запознати с нея.

Но разбира се, ние като институция трябва да използваме всяка възможност да информираме хората и аз благодаря на медията Ви за възможността да го направя.

- Има ли данни колко хора се възползват от възможността да закупят осигурителен стаж? Затягането на условията означава ли, че все повече бъдещи пенсионери се нуждаят от тази опция, за да могат да получат пенсия?

- Националният статистически институт има много добра публична рубрика за статистика, където са публикувани данните за пенсионерите с новоотпуснати пенсии със закупен стаж от 2015 г. досега. Данните за този период показват, че броят им варира между около 3700 души до към 4300 за 1 година. Силно вярвам, че броят им няма да нараства много, тъй като не бива да забравяме, че държавата прави много през годините за борба със сивия сектор. Проблемът все още не е решен, но има сериозен напредък, тъй като различни изследвания показват намаление на дела на сивата икономика.

Ще изброя някои от мерките. През 2003 г. по инициатива на Министерството на труда и социалната политика започва вписването на трудовите договори в единна информационна система, която се поддържа в Националната агенция за приходите. Създадена е възможност инспекторите по труда да имат достъп до информацията в нея. Това им позволява още по време на проверката да видят дали договорите на хората, които са установени да работят, са регистрирани. Специално е регламентирано в Кодекса на труда, че работата без трудов договор не може да е маловажно нарушение, поради което за него винаги се налага санкция и тя не е по-малка от 1500 лв. Ограничи се правото на работодателите да участват в обществени поръчки за срок от 3 години, когато при тях са установени да работят хора без договори. Ако обобщим, използването на недеклариран труд става все по-скъпо и рисковано.

Всяка година Инспекцията по труда залага в плана си мерки, гарантиращи засилен целогодишен контрол в секторите, за които е установено, че са високорискови по отношение на работата на черно - строителство, селско стопанство. По време на активния летен и зимен сезон се организират кампании в ресторантьорството и хотелиерството, също рискови в това отношение сектори. Инспекторите по труда работят много активно с другите контролни органи.

Надявам се рискът от това, че може да останат без обезщетения за безработица, при болест, при раждане на дете, без пенсия дори, да мотивира и работещите по-активно да отстояват правата си. Инспекцията по труда е разработила инструмент за самооценка, с който всеки може да провери дали има риск да работи недекларирано. С персоналния идентификационен код на Националната агенция за приходите може да провери дали договорът му е регистриран, дали работодателят му го осигурява и ако не, да подаде сигнал. Агенцията за приходите има и разработен прекрасен калкулатор на загубите в рамките на кампанията им "Заплата в плик" https://www.zaplatavplik.bg/ С него всеки може да пресметне какво губи, ако не се осигурява върху реалния си доход.

- Живеем във време, в което на хората им се налага все по-често да сменят работата си и мнозина се оплакват, че в предпенсионна възраст това става много трудно. Това също е причина да не могат да натрупат достатъчно осигурителен стаж и да им се налага да купуват такъв. Как може да се реши проблемът с намирането на работа на хората на 50 плюс години?

- Аз не разбирам как някои работодатели се оплакват постоянно от липса на работна ръка, а се отказват от квалифицирани, знаещи и можещи хора с опит, каквито са повечето в предпенсионна възраст. Но е факт, че тези хора по-трудно си намират работа, затова и те са целева група по почти всички програми и мерки за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика. Само през миналата година, благодарение на трудовите посредници на Агенцията по заетостта, е осигурена заетост на над 31 500 души над 55 години.

Ние много разчитаме на работодателите да осъзнаят какъв безценен капитал са тези хора, които могат да бъдат използвани също и за обучения и предаване на опит на по-младите.

- Всеки пети анкетиран в нашата анкета, признава че не иска въобще да му се случва да мисли върху идея за плащане на осигурителен стаж. Какво е Вашето виждане за пазара на труда в настоящия момент и предстоящото в близко бъдеще?

- Пазарът на труда ще става все по-динамичен заради бързото навлизане на технологиите. Ще се променя организацията на работа - все повече хора ще работят от разстояние, чрез платформи. Ще се променят изискванията към знанията и уменията на хората. Ще се засилва мобилността на работната сила. Както няколко пъти вече отбелязвам, уменията, които днес бизнесът търси в своите работници и служители, ще са различни не след 10 години, не след 5, а вероятно след две-три.

Затова ученето през целия живот не е само пожелание, а възможност за сигурност на пазара на труда. Само тези, които постоянно се развиват, усвояват нови знания и умения, ще имат шанс да работят. А придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения е повече от необходимо в днешния пазар на труда. Това е и основната причина националната политика за заетост и обучение в следващите години да поставя като приоритет обучението на работната сила за адаптиране към структурните промени, породени от цифровия и зеления преход.

Знаете, че Агенцията по заетостта вече стартира приема на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност, което е първият етап на проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на тези обучения е хората да придобият базови дигитални умения. Като втори етап е предвидено обучение и за придобиване на дигитални умения на средно равнище. В проекта могат да се включат безработни и заети, като фокусът ще бъде върху хората в неравностойно положение, тези без дигитална грамотност, хора от ромски произход, с ниско равнище на образование, с ниски/или без дигитални умения, по-възрастните и други. Кандидатстването става онлайн и е изключително лесно. Обученията могат да бъдат присъствени и онлайн. Очаква се до 2026 г. да бъдат обучени поне 500 000 лица, а още 100 000 да валидират своите знания и умения, придобити по неформален път.

Заложената национална цел е до 2030 г. да се достигне участие в обучение всяка година на 35,4% от населението в най-активна трудоспособна възраст (25 - 64 г.). За целта МТСП ще разработи и внедри национална виртуална платформа за онлайн обучения на хора над 16 г. Платформата ще дава възможности за гъвкави форми на обучение - от разстояние и в удобно време. Благодарни сме, че социалните партньори активно участват в постигането на тези важни цели.

- Има ли нещо, което бихте искали да посъветвате всеки един българин в активна трудоспособна възраст?

- Още веднъж - да се осигурява. Да се осигурява върху всичките си възнаграждения, върху реално отработеното време. Защото, ако днес човек се съгласява да работи изцяло на черно или укрива част от доходите си, за да вземе малко повече пари, то утре - когато е болен, когато е безработен, когато отглежда детето си, когато стигне до пенсия и има нужда от средства, заместващи доходите му от труд, той няма да може да разчита на такива от осигурителната система.

Зная, че има хора, които не вярват в пенсионната ни система. Ще направим анализ, ще видим как може да я стабилизираме. Но един факт е безспорен и той е, че върху колкото по-високи суми се осигуряваме, колкото повече осигурителен стаж имаме, толкова по-високи ще са пенсиите и обезщетенията ни един ден. От друга страна, каквито и минимални суми за обезщетения, за пенсия да се определят с политически решения, те никога няма да бъдат достатъчни за достоен живот, затова е важно да се отнасяме към осигуряването си отговорно, за да трупаме права, а не да се отказваме от тях.

Многократно съм чувала думите "няма да доживея до пенсия, защо ми е да се осигурявам"? Но ето, виждате, че има над 2 млн. пенсионери, а по последните данни на НОИ, които са за 2022 г., средната продължителност на получаване на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст е над 23 години. Да не забравяме и че има случаи, в които пенсията може да бъде наследена, т.е. личната отговорност на човек може да бъде неоценима подкрепа за семейството му в най-тежкото време, когато са загубили своя близък. Например, преживелият съпруг може да получи 50% от пенсията на починалия до пет години преди своята възраст за пенсиониране. Може да получи и процент към своята пенсия, който от 1 юли правителството предложи, а парламентът реши да бъде 30%. Децата имат право на наследствена пенсия от починалия родител до пълнолетие, а след навършването му, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от 26 години. Наследяват се и натрупаните средства във втория стълб.

Така че, въпреки изкривяванията си, системата толерира коректните платци. В същото време, колкото по-отговорни сме ние към нея, толкова по-малко изкривявания ще има, защото по-малко пенсии ще бъдат под минималната. Ще има повече приходи в нея, което ще намали дефицита. И не на последно място, нека не забравяме, че чрез солидарната система днешните работещи плащат пенсиите на своите родители, баби и дядовци. А един ден ние ще чакаме нашите деца да плащат нашите пенсии и е важно да им дадем добър пример.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com