Сигурно на голяма част от вас е омръзнало да търсите място в дома ви на вашата "Трудова Книжка". Или по-скоро, да запомните къде сте я сложили.

Е, вероятно дойде моментът, в който да преминем към електронна такава и този дългогодишен проблем да бъде решен.

Електронната ни "Трудова Книжка" следва да съдържа цялата наша трудово-осигурителна история и образователно-квалификационна информация (трудови договори, трудов стаж, професионална квалификация и т.н.), като всички тези данни трябва да бъдат вписвани в националната база-данни. Практическата реализация на този проект следва да стане чрез издаване на електронна трудова карта (пластика) с пин-код на всеки работник / служител, която да замени досега съществуващите трудови книжки. Чрез този код работникът / служителят и съответния работодател или институция (НОИ, НАП, АЗ, ГИТ, НСИ и др.) ще има делегиран достъп до електронното трудово досие, съдържащо цялата трудова история на лицето.

Бихте ли подкрепили създаване на електронна трудова книжка на всеки работещ, като част от мерките на правителството за дигитализация?