Качественият подбор на кадри във всяка една компания е изключително важен процес, благодарение на който тя да се развива успешно.

Или поне със сигурност са такива намеренията на отделите "Човешки ресурси".

Някои компании изискват от кандидатите за определена позиция да напишат в свободен текст своята мотивация, която ги кара да потърсят професионална реализация и да желаят да се присъединят към техния екип.

Това ни провокира и през тази седмица в редовните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място ви зададохме въпроса:

Колко важно е мотивационното писмо при кандидатстване за работа?

  • 29% отговарят, че това е отживелица от много време насам
  • 23% категорично не виждат причина да се прилага към автобиографията
  • 12% виждат възможността само като опционална, но не задължителна
  • 11% никак не се убедени, че вече има смисъл от него
  • 10% признават, че вероятно има степен на важност, но не за всяка позиция и компания
  • 9% все пак отчитат важността му като голяма, тъй като с него заявяваме мотивирано желание за работа в точно определена компания
  • 7% изразяват мнение, че не може да се отрече, че добре оформено мотивационно писмо е в момощ на интервюиращия

Участвайте редовно в седмичните ни анкети и не забравяйте да споделите резултата.