Качествения подбор на кадри във всяка една компания е изключително важен процес, благодарение на който тя да се развива успешно. Или поне със сигурност са такива намеренията на отделите "Човешки ресурси". Някои компании изискват от кандидатите за определена позиция да напишат в свободен текст своята мотивация, която ги кара да потърсят професионална реализация и да желаят да се присъединят към техния екип. Това ни провокира през тази седмица в редовните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място, да ви зададем въпроса:

Колко важно е мотивационното писмо при кандидатстване за работа?